Excelența Sa Eliyahu Yerushalmi, ambasadorul non-rezident al Statului Israel, a vizitat ULIM

Excelența Sa Eliyahu Yerushalmi, ambasadorul non-rezident al Statului Israel în R. Moldova , însoțit de dna Sima Mindelis, primul secretar al Ministerului Afacerilor Externe al Statului Israel, au efectuat o vizită, la ULIM. În cursul dimineții, înalții oaspeți au avut o întrevedere cu rectorul Andrei Galben. În semn de înaltă prețuire față de activitățile depuse de Reprezentanța Ambasadorului Non-Rezident al Statului Israel, în numele comunității academice, domnia sa i-a acordat ambasadorului din Ierusalim Diploma de Excelență ULIM. (more…)

ULIM va semna un acord de colaborare cu Misiunea OIM în RM

În cursul dimineții, dl Antonio Polosa, șeful Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în R. Moldova, a efectuat o vizită, la ULIM, în cadrul căreia a avut o întrevedere cu rectorul Andrei Galben. Discuțiile s-au axat pe necesitatea încheierii unui acord de colaborare între ULIM și OIM, în vederea derulării unor proiecte academice comune. Academicianul Andrei Galben și-a arătat interesul major pentru gestionarea complexă a fenomenului migrației de viitori specialiști, implicați în această chestiune încă de pe băncile universității. Dl Antonio Polosa a salutat inițiativa ULIM, exprimând certitudinea, că problemele discutate pot fi soluționate eficient doar prin atragerea reprezentanților mediului academic. După întrevedere, șeful Misiunii OIM în R. Moldova a susținut o prelegere pe aceeași tematică studenților specializați în domeniile relațiilor internaționale și jurnalismului din cadrul Facultății Științe Sociale și ale Educației. (more…)

Turneul Republican la Șah pentru Cupa academicianului Andrei Galben

Turneul Republican la Șah pentru Cupa academicianului Andrei Galben s-a desfășurat, recent, la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” din Sângerei. Competiția a reunit copii de la grădiniță, elevi și studenți. Dl Viorel Onceanu, specialist în cadrul Serviciului tineret și sport al Consiliului Raional Sângerei, a inaugurat competiția. Jucătorii au avut șansa să cunoască șahiști renumiți din R. Moldova, care i-au încurajat și le-au oferit lecții de maeștri. Evenimentul a beneficiat de participarea dlui Andrei Galben, rectorul ULIM, care a acordat câștigătorilor diplome și premii bănești. Deținătorul Cupei academicianului Andrei Galben la șah a devenit Augustin Munteanu, în vârstă de 11 ani. (more…)

Întrevederea conducerii ULIM cu ambasadoarea Austriei în RM

Azi, Excelența Sa Christine Freilinger, ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Austriei în R. Moldova, a efectuat prima sa vizită, la ULIM. Domnia sa a avut o întrevedere cu conducerea ULIM, în cadrul căreia a evidențiat disponibilitatea de a dezvolta și consolida un parteneriat academic ascendent cu instituția noastră. Dna Christine Freilinger este primul ambasador al Austriei cu reședința în R. Moldova, din 7 iulie 2016. Rectorul Andrei Galben și-a exprimat satisfacția cu privire la oportunitățile unei cooperări durabile între ambasada acestui stat și ULIM, punctând relațiile excelente de colaborare cu majoritatea misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, în plan academic și cultural. (more…)

Tradiția întâlnirilor rectorului Andrei Galben cu studenții tuturor facultăților ULIM

Săptămâna aceasta, a început seria întâlnirilor rectorului Andrei Galben cu studenții tuturor facultăților ULIM. Acestea au devenit o tradiție, la ULIM, în vederea cristalizării problemelor și a zonelor de interes ale studenților. Academicianul Andrei Galben susține, că vrea să mențină un dialog permanent cu tinerii, pentru analiza subiectelor de maximă importanță și a nu exista impedimente de comunicare dintre aceștia și Rectoratul ULIM. Domnia sa a accentuat necesitatea îmbunătățirii permanente a nivelului de comunicare și a celui al relaționării studenți-profesori. (more…)

Vizită de curtoazie a noului ambasador al Poloniei
Diplomatul va face parte din Școala Doctorală ULIM

Excelența Sa Bartłomiej Zdaniuk, noul ambasador al Republicii Polone în Republica Moldova, a efectuat prima sa vizită oficială, la ULIM, împreună cu dna Joanna Bojko, consilieră diplomatică pe probleme de comunicare. Înalții oaspeți au avut o întrevedere cu conducerea ULIM – cu rectorul Andrei Galben, prim-vicerectorul Ana Guțu și vicerectorul Vladimir Chirinciuc. Discuţiile au vizat posibilităţile comune de cooperare academică şi identificarea domeniilor de interes reciproc. Rectorul Andrei Galben a menționat importanța tradiției unei strânse colaborări a ULIM cu parteneri diplomatici și universitari din Polonia, țară prietenă, unde încă vechii noștri cărturari își făceau studiile, la instituții de mare prestigiu. (more…)

ULIM, instituție de formare a viitorilor conducători ai RM

În cursul dimineții, Excelența Sa Lee Yang-Goo, ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Coreei de Sud în R. Moldova, a avut o întrevedere cu rectorul Andrei Galben. Discuțiile s-au axat pe buna asigurare a continuității parteneriatelor între părți. La întrevedere au mai participat dl. Vladimir Chirinciuc, vicerector pentru relații internaționale, dl. Han Ho Jin, directorul Centrului de Limba și Cultura Coreeană ”Se Jong” și reprezentanți diplomatici ai Coreei de Sud. La ora aceasta, conducătorii ULIM împreună cu înalții oaspeți participă la Forumul Economic Moldo-Coreean Miracole în Coreea, organizat în Aula Magnifică, pentru specialiști din varii structuri statale și organizații, cadre didactice și studenți. (more…)

VIDEO Inaugurarea Aulei Coreea, utilată cu echipamente IT de ultima generație

În contextul Zilelor Coreei de Sud, a avut loc și ceremonia inaugurării Aulei Coreea, dotată cu echipamente IT de ultimă generație, cu finanțarea Ambasadei R. Coreea. Din grantul acordat de respectiva misiune diplomatică, au fost amenajate și moderizate mai multe săli de curs ale Facultății Informatică, Inginerie, Design, pentru îmbunătățirea substanțială a calității procesului educațional. Rectorul Andrei Galben a mulțumit ambasadorului pentru sprijinul și contribuția importantă în dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre statele noastre. (more…)

Page 1 of 2712345...1020...Last »