Vizita Ambasadorului Italiei la ULIM

Vineri, 13 martie curent, conducerea Universităţii Libere Internaţionale din Republica Moldova a avut o întrevedere protocolară cu Excelenţa Sa, domnul Enrico Nunziata, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, aflat pentru prima dată în vizită la ULIM. Pe parcursul întrevederii au fost abordate multiple aspecte privind intensificarea relaţiilor bilaterale în diverse domenii.

Rectorul ULIM, Academicianul Andrei Galben şi-a manifestat interesul pentru stabilirea unor raporturi de colaborare în domeniul educaţional, ştiinţific şi cultural prin prisma proceselor de modernizare şi globalizare a societăţii contemporane, propunând instituirea unei Aule Naţionale – Aula Italia în cadrul universităţii, unde se vor desfăşura activităţi specifice învăţământului superior, dar şi activităţi de ordin diplomatic. De asemenea, în incinta viitoarei aule, ca şi în cele deja existente, se vor desfăşura orele de curs pentru studenţi. În prezent, ULIM are instituite circa 38 de aule, create în baza acordurilor cu reprezentanţii a 38 de state.
La rândul său, Excelenţa Sa, domnul Enrico Nunziata s-a arătat încântat de propunerile conducerii ULIM, asigurând suportul logistic al ambasadei pentru inaugurarea aulei Italiei la ULIM.

La întrevederea cu delegaţia italiană a participat şi Prim-Vicerectorul ULIM, Ana Guţu care a accentuat promovarea valorilor culturale în spiritul multiculturalismului, recomandând Ambasadorului Italiei în Republica Moldova organizarea în comun cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie moldo-italiană a unui Târg al meseriilor și stagiilor profesionale exercitate în cadrul diverselor companii cu capital moldo-italian, care va crea pârghiile necesare încadrării studenților ULIM la diverse stagii de pregătire profesională, precum și recrutării ulterioare a absolvenților ULIM în cadrul acestor întreprinderi cu capital mixt moldo-italian. La rândul său, Ambasadorul a asigurat conducerea ULIM de realizarea și promovarea pe deplin a propunerilor parvenite în cadrul discuțiilor, precum și fructificarea potențialului existent în relațiile academice și socio-culturale bilaterale, atât la nivel instituțional, cât și universitar.

De asemenea, la întrevedere a fost prezentă şi doamna Corina Cojocaru, Vicerector Relaţii Internaţionale şi Parteneriat Strategic ULIM, care a reiterat similitudinile culturale şi politice dintre Republica Moldova şi Italia, precum şi importanţa consolidării unor relaţii de parteneriat între instituţiile universitare din Italia şi Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova, în vederea realizării unor proiecte de cercetare comune, mobilităţii profesorilor şi studenţilor.

În acest context, domnul Nicolae Ţâu, Vicerector Relaţii Internaţionale, ULIM a susţinut iniţiativa diplomatului italian de a participa la fondarea Centrului de cultură italiană în cadrul universităţii pentru promovarea istoriei şi valorilor culturale italiene, accentuând importanța colaborării noastre cu diverse centre universitare din Italia.

În alocuţiunea sa, Excelenţa Sa a manifestat un interes sporit pentru evenimentele care au loc sistematic la ULIM, inclusiv vizitele ambasadorilor străini, organizarea meselor rotunde şi a seminarelor pe diferite teme.

» Click to zoom -> » Click to zoom -> » Click to zoom -> » Click to zoom -> » Click to zoom -> » Click to zoom -> » Click to zoom ->

Comments are closed.