EXCELENȚA SA, DOAMNA ULRIKE MARIA KNOTZ, AMBASADORUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA A EFECTUAT O VIZITĂ LA ULIM

Miercuri, 12 mai curent, conducerea de vîrf a Universității Libere Internaționale din Republica Moldova (ULIM) a avut o întrevedere cu Excelența Sa, doamna Ulrike Maria Knotz, Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, aflată pentru prima dată la ULIM.

În cadrul întrevederii, au fost abordate o serie de aspecte din domeniul învăţământului superior din R. Moldova şi, în special, înființarea și dezvoltarea ulterioară spectaculoasă a universității noastre, precum și promovarea constantă şi eficientă a valorilor europene care domină, an de an, sub aspect psihologic şi educaţional, promoţii întregi de studenţi.

Academicianul Andrei Galben, Rectorul ULIM, și-a exprimat admirația și grandoarea pentru poporul german și valorile clasice păstrate până în prezent, menționând că printre cele mai notorii nume din lume, din cele mai diverse domenii, în primele rânduri neapărat se regăsesc personalităţi marcante care au făurit istoria Germaniei. Totodată, dl Andrei Galben a concluzionat că Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova este şi va rămâne şi în continuare o instituție de învăţământ superior cu o ţinută distinctă.

La rândul său, Excelența Sa, doamna Ulrike Maria Knotz, a manifestat un interes sporit faţă de activitatea educațională promovată la ULIM. În cadrul întâlnirii cu studenții de la Facultatea Litere din cadrul ULIM, Excelența Sa, doamna Ulrike Maria Knotz a discutat cu ei în limbile germană şi engleză, felicitându-i pentru oportunitățile pe care le au, dar și pentru opțiunea aleasă. „Mi s-a creat o impresie foarte plăcută în urma acestei vizite. Clădirea dumneavoastră este impresionant de frumoasă, la fel și studenții. În special, am rămas impresionată de studenții dumneavoastră care studiază limba germană”, a declarat Excelența Sa.

Daniela Nicula, studentă în anul I la Facultatea Litere din cadrul ULIM spune că „întîlnirea cu Excelenţa Sa, doamna Ulrike Maria Knotz, a fost plăcută, emoţionantă inclusiv pentru faptul că, surprinzător pentru mine, am înţeles tot discursul şi intervenţiile pe care le-a avut. De aici şi concluzia că la ULIM se studiază limba germană la cel mai înalt nivel. Ambasadoarea este o persoană foarte plăcută, m-a încurajat să depun şi mai mult efort la studierea limbii germane pentru ca, în cel mai apropiat timp, să ajung şi în Germania”. Și Ludmila Pleşca, studentă în anul II la aceeași facultate are cuvinte de laudă la adresa reprezentantului diplomatic. „Ambasadoarea a fost foarte drăguţă cu noi; datorită acestei întâlniri, am obţinut informaţii suplimentare foarte utile, despre oportunităţile studenţilor care îşi fac studiile în Germania. Astfel am aflat că putem beneficia de burse şi avem posibilitatea de a şi lucra două luni în Germania, fiind studenţi. Am rămas cu impresii foarte bune. Mulţumim pentru această rară ocazie de a ne întreţine cu o asemenea personalitate cum este Excelenţa Sa, doamna Ulrike Maria Knotza”, a menționat dra Pleșca.

Pe parcursul vizitei Excelența Sa, doamna Ulrike Maria Knotz, a fost însoţită de domnul Nicolae Ţîu, Vicerector Relaţii Internaţionale, ULIM.

La final, Excelenţa Sa și-a arătat interesul sporit pentru evenimentele care au loc sistematic la ULIM, inclusiv vizitele ambasadorilor străini şi a seminarelor organizate cu diverse ocazii şi pe diferite teme.

  » Click to zoom ->

  » Click to zoom ->

  » Click to zoom ->

  » Click to zoom ->

  » Click to zoom ->

Comments are closed.