Vizita ambasadorului Qatar la ULIM

Azi, ambasadorul Qatar în RM, Mohammed bin Ali Al-Malki, și dl. Naif Jassim Alabduljabbar, însărcinat cu afaceri ad interim, au efectuat o vizită, la ULIM. Diplomații au avut o întrevedere cu rectorul Andrei Galben. Discuțiile s-au axat pe perspectivele de dezvoltare ale unui parteneriat între ULIM și autoritățile din Qatar, în încercarea de educare a tinerelor generații în spiritul respectului și toleranței, reflectate în relații de bună înțelegere între lumea creștină și cea islamică.

Rectorul Andrei Galben și-a exprimat atașamentul deosebit față de cultura arabă. Respectul domniei sale a apărut, în urma numeroaselor deplasări în țările din Orientul Apropiat. În plus, la ULIM, și-au făcut studiile mulți tineri arabi, unii dintre care au rămas în RM. 

Va fi deschisă Aula Qatar

Dl. Andrei Galben a propus înalților oaspeți să colaboreze la deschiderea Aulei Qatar, la ULIM, un colț al acestei țări în RM, unde să existe și un bust al unei somități din Qatar. ”Inițiem o discuție, pe această cale, de introducere, la ULIM,  a unui curs de cultură și civilizație arabă, din perspective interdisciplinare (limbă, literatură, filosofie, istorie, sociologie artă). Prin acțiuni concrete, să încercăm apropierea popoarelor și civilizațiile noastre”, menționează rectorul Andrei Galben.

Punți de legătură

Ambasadorul Mohammed bin Ali Al-Malki a mulțumit rectorului ULIM pentru sentimentele sale extraordinare față de cultura, lumea arabă și islamică. Domnia sa a remarcat legătura pozitivă între societatea din care face parte și cea din RM,  prin asemănarea în ceea ce privește respectul față de valorile familiei, bunele relații interumane între părinți și copii.

„Religiiile sunt doar pretexte în războaie. Suntem împotriva denigrării oricui se declară împotriva unei sau altei religii.  De aceea, sprijinim intențiile rectorului Andrei Galben de a crea punți de legătură între popoarele noastre. Un prim pas ar putea fi inaugurarea, la Chișinău, a unui centru de cultură arabă. Sperăm, ca pe viitor, ULIM să devină un ”motor” în dezvoltarea parteneriatului între popoarele noastre”, afirmă dl. Mohammed bin Ali Al-Malki.

La finalul vizitei, ambasadorul din Qatar a efectuat o excursie prin universitatea noastră, vizitând sălile de lectură, mediateca, centrele internaționale de limbă și cultură din cadrul ULIM, muzeul „Prietenia popoarelor”, unde a lăsat un mesaj de apreciere în cartea oaspeților de onoare. Excelența Sa s-a arătat interesat de evenimentele internaționale, organizate, sistematic, în instituția noastră – vizitele diplomaților străini cu prelegeri publice pe cele mai actuale teme, prezența oaspeților din varii universități și centre științifice din străinătate, savanților, experților cu renume la multiple conferințe, seminarii, mese rotunde.

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2014, exportul mărfurilor din RM în Qatar a însumat peste 32 mii USD (pentru anul 2013, n-au fost înregistrate exporturi), volumul de mărfuri importate a constituit mai bine de 205 mii USD (comparativ cu peste 72 mii USD, în anul 2013). În perioada ianuarie – septembrie 2015, exporturile înregistrate au fost în valoare de 83,5 mii USD, şi importurile s-au cifrat la 3276,8 mii USD.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

Comments are closed.