La ULIM, se reunesc experți evaluatori pe programe de studii din R. Moldova și Estonia

La ora aceasta, la ULIM, se desfășoară un seminar de instruire a experților evaluatori locali, organizat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional (ANACIP) în parteneriat cu Agenția de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior și Vocațional din Estonia (EKKA). Este vorba de formarea specialiștilor din R. Moldova, conform standardelor internaționale și sub monitorizarea directă a colegilor baltici, care vor determina calitatea programelor universitare și preuniversitare din R. Moldova în științele educației, spre a fi acreditate și recunoscute în străinătate.

Evenimentul a beneficiat de participarea dlui Andrei Galben, rectorul ULIM și dnei Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM, care au salutat prezența dnei Hali Mattisen, directoarea agenției estoniene. În cursul dimineții, a fost semnat un acord de parteneriat între ANACIP și EKKA. Dna Hali Mattisen apreciază buna cooperare între agențiile de asigurare a calității învățământului din statele noastre, subliniind că Ministerul Afacerilor Externe din Estonia susține această colaborare. EKKA și-a propus să ajute ANACIP în ceea ce privește dezvoltarea sistemului educațional din R. Moldova, conform bunelor practici internaționale. ”Și noi am preluat experiența altor state avansate. De aceea, vrem ca și R. Moldova să beneficieze de aceeași asistență”, afirmă dna Hali Mattisen. Participanții la seminar poartă discuții privind asigurarea calității în sistemul educațional din R. Moldova, analizând studii de caz. ”ANACIP este o instituție ce activează de mai bine de un an. În această perioadă, am elaborat documentele necesare pentru evaluările programelor de studii. Astfel, am lansat procedurile necesare, în vederea autorizării și acreditării acestora. În prezent, majoritatea programelor de învățământ din R. Moldova nu sunt acreditate, fapt ce semnifică nerecunoașterea diplomelor de studii în străinătate, cu mici excepții. De aceea, se impune evaluarea programelor în științele educației de experți competenți”, spune dl. Andrei Chiciuc, președintele ANACIP.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

Comments are closed.