LUCRĂRI COORODNATE

Andrei Galben – redactor; consultant ştiinţific; coordonator; responsabil de ediţii; membru al colegiului de redacţie; recenzent

Publicații didactico-ştiinţifice, editate sub egida ULIM

2015

Știința judiciară universitară în contextul procesului de promovare a valorilor general-umane: materialele conf. şt. “Știința judiciară autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene”, 10 dec. 2013, 14 noiem. 2014, Chișinău / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; red. șef: Vitalie Gamurari;  fondator: Andrei Galben.  – Chişinău, 2015. – 188 p. – ISBN 978-9975-3058-2-2.

2014

Metode şi forme de racordare a studiilor juridice autohtone la standardele şi valorile europene : materialele conf. şt. „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene”, 19 oct. 2011, Chişinău / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; red. șef: Vitalie Gamurari ; fondator: Andrei Galben;  – Chişinău, 2014. – 309 p. – ISBN 978-9975-52-165-9.

2013

Popuşoi, Cristina. Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu documentar valoros 1993-2013 : Studiu bibliogr. / Cristina Popuşoi, Maria Bejenari, Victoria Moşneaga ; dir. publ.: Andrei Galben ; consultanţi şt.: Ana Guţu, Ludmila Hometkovski. – Chişinău : ULIM, 2013. – 543 p. – ISBN 978-9975-124-36-2.

2012

Borş, Veronica. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova : ani de ascensiune (2008-2012) : Prezenţe în publicaţii : studiu bibliogr. / Veronica Borş, Ludmila Corghenci, Lorina Hanganu; dir.: Andrei Galben. – Chişinău : ULIM, 2012. – 232 p. – (Colecţia “Studiorum” ; Fascicula a 2-a). – ISBN 978-9975-124-00-3.

Coadă, Ludmila. Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale la 15 ani : studiu şt.-bibliogr. / Ludmila Coadă, Ludmila Corghenci, Pavel Parasca; dir.: Andrei Galben; resp. de ed.: Zinaida Sochrică; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; consultant şt.: Ludmila Coadă. – Chişinău : ULIM, 2012. – 299 p.  – (Colecţia Scriptio ; Fascicula a 2-a). – ISBN 978-9975-101-94-3.

Departamentul Informaţional Biblioteconomic: Calea spre Succes a fost învăţată / Zinaida Sochircă, Ludmila Corghenci, Veronica Borş [et al.] ; dir.: Andrei Galben. – Chişinău : ULIM, 2012. – 52 p. – ISBN 978-9975-124-03-4.

Din patrimoniul muzical naţional european şi mondial : Sel. ULIM la 20 de ani de la fondare / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; concept: Andrei Galben. – Chişinău : ULIM, 2012. – 209 p. – ISBN 978-9975-101-96-7.

La liberte de la creation au feminin: In honorem Ana Guţu / Univ. Libre Intern. din Moldova, Inst. de Recherches Philol. et Interculturelles ; dir. publ.: Andrei Galben ; coord. şt.: Elena Prus. – Chişinău : ULIM, 2012. – 508 p. – ISBN 978-9975-101-72-1.

Malcoci Vitalie. Arta monumentală=Monumental art=L’art monumental: album / concept: Andrei Galben; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2012. – 198 p. – ISBN 978-9975-4411-1-7.

Moşneaga, Victoria. Publicaţiile Facultăţii Ştiinţe Economice (1992-2012) : studiu bibliogr. / Victoria Moşneaga, Elena Ţurcan; dir.: Andrei Galben; coord. ed.: Zinaida Sochircă; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Chişinău : ULIM, 2012. – 405 p. – (Colecţia Scriptio ; Fascicula 1-a). – ISBN 978-9975-124-01-0.

Panaghiu, Tatiana. Publicaţiile Facultăţii Psihologie şi Asistenţă Socială: studiu bibliogr. / Tatiana Panaghiu; dir.: Andrei Galben; coord.: Zinaida Sochrică; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; consultant şt.: Ludmila Corghenci. – Chişinău : ULIM, 2012. – 391 p. – (Colecţia Scriptio; Fascicula 1-a). – ISBN 978-9975-101-95-0.

Paradigms of Chinese Culture – Background Values and the Image of Civilisation = Paradigme ale culturii chineze – fond valoric şi imagine civilizaţională : Conf. intern., 4 mar. 2011, Chişinău / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filol. şi Interculturale ; dir. ed.: Andrei Galben ; coord.: Elena Prus, Zhongkui Liu. – Chișinău : ULIM, 2012. – 175 p. – ISBN 978-9975-101-65-3.

Preocupări contemporane ale ştiinţelorsocio-umane în contextul dezvoltării durabile : Colocviu intern., 15-16 oct. 2012 / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; preşedinte: Andrei Galben ; coord.: Ana Guţu, Viorelia Moldovan-Bătrânac. – Chişinău : ULIM, 2012. – 82 p.

Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012, Chişinău / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; fondator : Andrei Galben ; red.-şef: Vitalie Gamurari. – Chişinău, 2012. – 554 p.

2010

Parasca, Pavel. Politici, forme de guvernare şi relaţii internaţionale în ţările române medievale: curs univ. / red. şt.: Andrei Galben; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2010. – 266 p. – ISBN 978-9975-101-33-2.

Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor de drept : Conf. şt., 13-14 mai 2010, Chişinău / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; fondator: Andrei Galben ; red.-şef: Vitalie Gamurari. – Chişinău : ULIM, 2010. – 264 p. – ISBN 978-9975-52-094-2.

2009

Parcours feminins. L’Intellectuelle: en hommage a Elena Prus / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări Filologice şi Inetrculturale; dir. publ.: Andrei Galben. – Ch., 2009. – 359 p. – ISBN 978-9975-934-61.-9.

Probleme actuale de istorie naţională: Studii în onoarea prof. Pavel Parasca  / Univ. Liberă Intern. din Moldova, ed.: Andrei Galben, Gheorghe Postică. – Ch.: ULIM, 2009. – 357 p. – ISBN 978-9975-934-80-0.

Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări: rap. de autoevaluare al profilului şt. “Studii constrastive în filologia germano-romanică” pentru a. 2002-2006 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale; dir. publ.: Andrei Galben. – Ch., 2009. – 116 p. – ISBN 978-9975-934-73-2.

2008

Curriculum disciplinar: Ciclul de licenţă. Domeniul gen. de studiu: 31 Ştiinţe politiice. Domeniul de formare profesională: 312 Relaţii intern. Spec. 312.1 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; resp. ed.: Ludmila Coadă; dir. ed.: Andrei Galben. – Ch., 2008. — 97 p. – ISBN 978-9975-920-96-4. – CD-rom.

Curriculum disciplinar: Ciclul de licenţă. Domeniul gen. de studiu: 22 Ştiinţe umanistice. Domeniul de formare profesională: 223 Limbi moderne şi clasice. Spec. 223.1 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; aut.: Ana Guţu. ; dir. ed.: Andrei Galben. – Ch., 2008. — 96 p. – ISBN 978-9975-920-95-7. – CD-rom.

Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări: materialele conf. şt. intern. din 17 oct. 2007 / dir. publ.: A. Galben; coord. şt.: M. Şleahtiţchi; red.resp.: L. Corghenci, H. Anghelescu. – Ch.: ULIM, 2008. – 94 p. – ISBN 978-9957-934-40-4.

2007

Codex DIB [Dep. Informaţional Biblioteconomic]: la 1 octombrie 2007 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; echipa de lucru: L. Corghenci [et al]; dir. publ.: A. Galben. – Ch.: ULIM, 2007. – 71 p. – (Col.”Canonis”; Fasc. 1). – ISBN 978-9975-101-08-0.

Publicaţiile Facultăţii Istorie şi Relaţii Internaţionale (1997-2007): Bibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic. Fac. Istorie şi Relaţii Intern.; alcăt.: L. Corghenci, T. Panaghiu; dir. publ.: A. Galben; red. şt.: L. Corghenci; red. bibliogr.: V. Chitoroagă; ed. îngrijită de Z. Sochircă. – Ch.: ULIM, 2007. – 148 p. – ISBN 978-9975-101-07-3.

Raport de autoevaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM) pentru anii 2002-2007: (aprob. de către A. Galben, rector ULIM, acad., şi la la şedinţa Senatului ULIM din 29 noiemb. 2007) / elab.: Ana Guţu, Mitru Ghiţiu, Mihai Şleahtiţchi [et al.]; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2007. – 233 p. – ISBN 978-9975-920-55-1.

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 ani de ascensiune, 1992-2007: Bibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt.: T. Kalguşkin, I. Soltan; dir. publ.: A. Galben; red. şt.: L. Corghenci; red. bibliogr.: V. Chitoroagă, ed. îngrijită de Z. Sochircă. – Ch.: ULIM, 2007. – 174 p. – ISBN 978-9975-101-09-7.

2006

Analele Universităţii „Spiru Haret”. Ser. Economie / colectivul red.: red-şef: C. Mecu; membri:  Andrei Galben [et al.]. – Bucureşti: Ed. Fund. „România de Mâine”, 2006. – An.6, Nr 6. – ISSN 1582-8336.

Parasca, P. Politica externă şi relaţiile internaţionale ale Ţărilor Române în epoca medievală: În vol. / Univ. Liberă Intern. din Moldova; Dep. Istorie şi Relaţii Intern., red. şt.: A. Galben. – Ch.: ULIM, 2005.

1. – 2005. – 232 p. – ISBN 978-9975-934-91-6.

2005

Rusnac, S. Curriculum: în baza ECTS: Specialitatea Psihologie. Calificarea Psiholog, profesor în psihologie. Titlul: Licenţiat în psihologie / S. Rusnac, N. Sali; Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir. ed.: A. Galben; coord. şt.: A.Guţu.  – Ch., 2005. – 144 p. – ISBN 9975-934-58-7.

Smochină, A. Curriculum în baza ECTS: Specialitatea Drept. Specializarea: Drept civil, Drept internaţional, Drept penal. Titlul: Licenţiat în drept / A. Smochină; Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir. ed.: A. Galben; coord. şt.: A. Guţu; resp. de ed.: C. Smochină. – Ch.: ULIM, 2005. – 230 p. – ISBN 9975-934-56-0.

2004

Guţu, A. Curriculum: Specialitatea Limbi Moderne şi Clasice. Specializarea: Limba fr., limba engl. Calificarea: Trad., Interpret de lb. fr. şi engl. / Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir. de ed.: A. Galben, resp. de ed.: L. Hometkovski. – Ch., 2004. – 154 p. – ISBN 9975-934-20-7.

Parasca, P. Curriculum: În baza ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile): Specialitatea: Relaţii Internaţionale: Calificarea: Specialist în relaţii internaţionale / P. Parasca, M. Ghiţiu; dir. de ed.: A. Galben; coord.: A. Guţu, resp. de ed.: V. Bîrlădeanu; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2004. – 156 p. – ISBN 9975-934-33-1.

2002

Symposia Professorum:  program al sesiunii şt. an. universitare din 26-27 apr. 2002 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; preşedinte: A. Galben, coord. Gh. Postică. – Ch., 2002. – 64 p.

Sympossia Studentium: program al ses. şt. an. universitare din 12-13 apr. 2002 / Univ Liberă Intern. din Moldova; preş. A. Galben, coord. Gh. Postică. – Ch., 2002. – 52 p.

2001

Symposia Professorum:  program al ses. şt. an. universitare 4-5 mai 2001 / Univ Liberă Intern. din Moldova; preş. A. Galben, coord. Gh. Postică. – Ch.: [ULIM], 2001. – 40 p.

Sympossia Studentium: program al  ses. şt. an. universitare studenţeşti 27-28 apr. 2001 / Univ Liberă Intern. din Moldova; dir. A. Galben, coord. Gh. Postică. – Ch.: [ULIM], 2001. – 38 p.

2000

Андроник, Н. Государственный суверенитет Республики Молдова / Н. Андроник, В. Иванов, Г. Татар; под. pед. А. Галбена; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – К., 2000. – 450 р.

1999

Гриншпун, Е. Право человека на жизнь / Е. Гриншпун, В. Иванов, Г. Тэтар; под ред. А. Галбена; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – К.: S.n., 1999 (Tipografia Acad. de Şt. a Moldovei). – 396 p. – Bibliogr. în note la sfîrşitul capitolelor, p. 292-314.

1998

Ştiinţa universitară în serviciul progresului uman: conf. şt. – didactică anuală, 22 – 23 mai 1998: ed. a 2-a: rezumate / resp. de ed. Andrei Galben; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 1998. – 379 p.

1997

Conferinţa ştiinţifico-didactică anuală: rez. comunicărilor, 18-20 mart. 1997 / resp. de ed. Andrei Galben; ULIM. – Ch., 1997. – 360 p.

Иванов, В. Власть, демократия и социальные контрасты / Иванов В.; под ред. А. Галбена и  А. Смокинэ; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – К., 1997. – 443 p.

1994

Programe de studii: (anii I-II) / alcăt. Andrei Galben; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 1994. – 333 p.
 
 

Anale, culegeri și reviste științifice editate sub egida ULIM

2013

Analele Ştiinţifice / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; red. resp. Gheorghe Postică. – Ch.: ULIM, 1996 – . –

Vol. 1: Economie / coleg. red.: A. Roman. – 1999. – 96 p. – Text: lb. rom. rusă. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

Vol. 2: Economie – 227 p. – Bibliogr. la sf. art.

Vol. 1: Drept. – 1996. – 92 p.

Vol. 2: Drept. – 1997. – 80 p.

Vol. 3: Drept / col. red.: Evghenii Martâncic,… – 1999. – 96 p. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

Vol. 1: Medicină. – 1996. – 112 p.

Vol. 2: Medicină. – 1998. – 128 p.

Vol. 3: Medicină. – 2000. – 172 p. – Bibliogr.: p. 170-171

Vol. 1.: Filologie / col. red.: Ana Guţu,… – 1999. – 112 p. – Text: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

Vol. 2: Filologie / col. red.: Ana Guţu – Ch: Pontos, 2003. – 228 p.: tab. – Bibliogr. la sf. art.

Vol. 1: Istorie. – 2000. – 114 p.

Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova dir.: A. Galben. – Ch.: ULIM, 2003-2010. –  Vol. 4: Drept. – 2003. – 199 p. – ISBN 9975-934-16-1; Vol. 2: Filologie. – 2003. – 228 p. – ISBN 9975-902-57-x ;  Vol. 5: Drept. – 2004. – 199 p. – ISBN 9975-934-55-2 ; Vol. 3: Economie. – 2004. – 132 p. – ISBN 9975-934-52-8 ; Vol. 2;  Istorie. – 2004. – 107 p. – ISBN 9975-934-21-8; Vol. 6: Drept. – 2005. – 177 p. – 978-9975-934-06-0; Vol. 4: Economie. – 2005. – 161 p. – ISBN 9975-934-83-8 ; Vol. 3: Filologie. – 2005. – 205 p. – ISBN 9975-934-77-3 ; Vol. 4: Filologie. – 2006. – 250 p. – ISBN 978-9975-920-48-3 ; Vol. 4: Filologie. – 2007. – 230 p. – ISBN 978-9975-920-44-5 ; Vol. 6: Economie. – 2007. – 202 p. – ISBN 978-9975-9747-5-2; Vol. 7: Seria Economie. – 2008. – 354 p. – ISBN 978-9975-9747-5-5; Vol. 8: Seria Economie. – 2009. – 329 p. – ISBN 978-9975-934-52-8; Vol. 9: Seria Economie. – 2009. – 317 p. – ISBN 978-9975-9747-4-5; Vol. 10: Seria Economie. – 2010. – 231 p. – ISBN 978-9975-9747-5-2. Seria Economie. – 2011. – Vol. 11. – 269 p. – ISBN 978-9975-9747-5-2; Seria Economie. –  2012. – Vol. 12. – 220 p. – ISBN 978-9975-9747-5-2; Seria Economie. –  2012. – Vol. 13. – 220 p. – ISBN 978-9975-9747-5-2; Seria Economie. –  2013. – Vol. 14. – 192 p. – ISBN 978-9975-9747-5-2; Seria Economie. –  2014. – Vol.15. – 220 p. – ISBN 978-9975-9747-5-2.

Buletinul ştiinţific studenţesc: Istorie – Relaţii Intern. – Ştiinţe Politice / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Istorie şi Relaţii Intern., Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice; dir. publ.: Andrei Galben. – Ch., 2009-2013. – – ISSN 1857-4319.

2009. – 237 p.

2011. – 232 p.

2012. – 274 p.

2013. – 405 p.

La Francopolyphonie = Francopoliphonie : rev. an. / Univ. Liberă Intern. din Moldova , Inst. de Cercet. Filol. şi Interculturale; dir. ed.: Andrei Galben. – Chişinău : ULIM, 2006 –     . –

La Francopolyphonie comme vecteur de la communication = Francopolifonia ca vector al comunicării : colocviu intern., 24 mar. 2006 / dir. ed.: Ana Guţu ; coord. şt.: Elena Prus, Pierre Morel. – Chişinău : ULIM, 2006. – 339 p. – ISBN 978-9975-934-97-8.

Langues et Identités = Limbi şi Identităţi : Colocviu intern., 23-24 mar. 2007, Chişinău ; dir. ed.: Ana Guţu ; coord. şt.: Elena Prus, Pierre Morel ; col. red.: P. Miclău, S. Ardeleanu,  I. Manoli [et al.]. – Chişinău:  ULIM, 2007.

Vol. 1. – 238 p. – ISBN 978-9975-934-37-4,

Vol. 2. – 246 p. – ISBN 978-9975-934-37-6.

    Les valeurs de la francophonie = Francopolifonia: valorile francofoniei : Colloque intern., 21-22 mars 2008, Chişinău / dir. ed.: Pierre Morel ; coord. şt.: Elena Prus, Ana Guţu. –Chişinău : ULIM, 2008. – 335 p. – ISBN 978-9975-920-61-2.

    Langue et culture francaises en Europe du Sud-Est = Limbă şi cultură franceză în Europa de Sud-Est : [colocviu intern., mar. 2009, Chişinău] / dir. ed.: Andrei Galben ; coord. şt.: Pierre Morel, Elena Prus. – Chişinău : ULIM, 2009. – 246 p. – ISBN 978-9975-920-61-4.

    Langue, littérature, culture et pouvoir = Limba, literatura, cultură şi puterea :  [colocviu intern., mar. 2010, Chişinău] / dir. ed.: Andrei Galben ; red. şef: Pierre Morel. – Chişinău : ULIM, 2010. – Nr 5. – 338 p. – ISSN 1857-1883.

    Des langues aux  langues – cultures : nouveaux enjeux, nouvelles pratique = De la limba la limbă-cultură: noi practicei, noi provocări : [colocviu intern., mar. 2013, Chişinău] / dir. ed.: Ana Guţu ; red. şef: Pierre Morel.  – Chişinău : ULIM, 2011. – Nr 6. – 212 p. – ISSN 1857-1883.

    L’interculturalité à travers la linguistique et la littérature / dir. ed.: Ana Guţu ; red. şef: : Elena Prus.  – Chişinău : ULIM, 2012. – Nr 7. – Vol 1. – 341 p. – ISSN 1857-1883.

Nr 7.  Vol. 1. – 341 p.

Nr. 7. Vol. 2. – 352 p.

    L’interculturalité et la pragmatique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication / dir. ed.: Ana Guţu ; red. şef: : Elena Prus.  – Chişinău : ULIM, 2013. – Nr 8. – Vol 1. – 341 p. – ISSN 1857-1883.

Nr. 8. Vol 1. – 288 p.

Nr. 8. Vol 2. – 226 p.

    L’interculturalité et la pragmatique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication / dir. ed.: Ana Guţu ; red. şef: : Elena Prus.  – Chişinău : ULIM, 2014. – Nr 9. – Vol 1. – 341 p. – ISSN 1857-1883.

Nr. 9. Vol 1. – 290 p.

Nr. 9. Vol 2. – 328 p.

    L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication / dir. ed.: Ana Guţu ; red. şef: : Elena Prus.  – Chişinău : ULIM, 2015. – Nr 10. – Vol 1. – 341 p. – ISSN 1857-1883.

Nr. 10. Vol 1. – 304 p.

Nr. 10. Vol 2. – 296 p.

Lecturi filologice / sub patronatul lui A. Galben. – Ch., 2001 – . –

Vol. 1. – Ch: Tipogr. AŞM, 2001. – 99 p.

Vol. 2. – Ch: Pontos, 2002. – 192 p.

Vol. 3. – Ch., 2002. – 283 p.

Vol. 4. – Ch., 2003. – 264 p. – ISBN 9975-902-96-0.

 

Lecturi filologice: rev. şt. / Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir.: A. Galben. – Ch., 2006. – ISSN 1857 – 095X. – Nr 1. – 2006. – 127 p.; Nr 2. – 2006. – 127 p.; Nr 3. – 2006. – 133 p.; Nr 4. –  2006. –  161 p.

Symposia Investigatio Bibliotheca: an. / Univ. Liberă Intern. din Moldova; Dep. Informaţional Biblioteconomic; dir. publ.: Andrei Galben. – Ch., 2009-2010.

2009. – 61 p. – ISBN 978-9975-934-74-9.

2010. – 85 p. – ISBn 978-9975-101-44-8.

2011. – 107 p. – ISBN 978-9975-101-69-1.

Symposia Professorum / Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir. A. Galben; red. resp.: Gh. Postică. –  Ch.: [ULIM], 1999.

        1999
Seria Economie / red. A. Malai. –  1999. – 67 p.

Seria Drept / red. A. Smochină. – 1999. – 67 p.

Seria Medicină / red. V. Remizov, V. Vataman. –  1999. – 147 p.

Seria Filologie / red. A. Guţu. –  1999. – 103 p.

Seria Istorie / red. P. Parasca. –  1999. – 71 p.

        2000
Seria Psihologie, Biblioteconomie, Ştiinţe reale / resp. de ed. Svetlana Rusnac,…; Univ. Liberă Int. din Moldova. –  2000. – 77 p.

Seria Drept /   resp. de ed. Victor Popa. –  2000. – 47 p.

Seria Economie / resp. de ed. Petru Roşca. –  2000. –114 p.

Seria Medicină / resp. de ed. Vladimir Vatamanu. –  2000. – 146 p.

Seria Filologie / resp. de ed. Petru Roşca. –  2000. – 87 p.

Seria Istorie / resp. de ed. Pavel Parasca. –  2000. – 65 p.

        2001
Seria Biblioteconomie / resp. de ed. Z. Sochircă. – 78 p.

Seria Psihologie şi Pedagogie. –2001. – 240 p.: tab.

Seria Economie . –2001. – 246 p.: tab.

Seria Drept . –2001. – 255 p.

Seria Medicină / res. de ed. Vladimir Vatamanu, Natalia Rotaru. –  2001. – 148 p.

Seria Inginerie. –2001. – 58 p.: graf., tab.

Seria Filologie. –2001. – 340 p.

Seria Istorie. –2001. – 178 p.

        2002
Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare / resp. de ed.: Zinaida Sochircă,… – 2002. – 70 p. – Bibliogr. la sf. art.

Seria Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. –2002. – 284 p.

Seria Economie. – 2002. – 406 p.: graf., tab.

Seria Drept. – 2002. – 337 p.

Seria Medicină / col.  red.: Vladimir Vatamanu, Natalia Rotaru. – 2002

Vol. 1. – 290 p.

Vol. 2. – 140 p.

Seria Filologie. – Ch: Pontos, 2002. – 288 p.

        2003
Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare. – 2003. – 95 p. – ISBN 9975-934-13-7;  Seria Economie. – 2003. – 217 p. – ISBN 9975-934-11-0;  Seria Filologie. – 2003. – 276 p. – ISBN 9975-934-17-X;  Seria Inginerie. – 2003. – 116 p. – ISBN 9975-902-61-8; Seria Istorie. – 2003. – 285 p. – ISBN 9975-902-62-6; Seria Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. – 2003. – 106 p. – ISBN 9975-934-23-4.

        2004
Seria Drept. – 2004. – 121 p. – ISBN 9975-934-31-5; Seria Inginerie şi Informatică. – 2004. – 116 p. – ISBN 9975-934-24-2; Seria Istorie. – 2004. – 135 p.;    Seria Medicină. – 2004. – 133 p. – ISBN 9975-934-28-5.

        2005
Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare. – 2005. – 96 p. – ISBN 9975-934-50-1; Seria Drept. – 2005. – 228 p. – ISBN 9975-934-63-3;  Seria Economie. – 2005. – 197 p.  – ISBN 975-943-53-6;    Seria Filologie. – 2005. – 138 p. – ISBN 9975-934-78-1; Seria Inginerie şi Informatică. – 2005. – 116 p. – ISBN 9975-934-59-5; Seria Istorie şi Ştiinţe Politice. – 2005. – 174 p. – ISBN 9975-934-87-0.

        2006
Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare. – 2006. – 108 p. – ISBN 978-9975-934-90-9.

Seria Drept. – 2006. – 257 p. – ISBN 978-9975-934-05-3.

Seria Filologie. – 2006. – 139 p. – ISBN 9975-934-78-1.

Seria Psihologie, Sociologie şi Asistenţă Socială. – 2006. – 194 p. – ISBN 9975-934-94-7.

        2007
Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare. – 2007. – 140 p.  – ISBN 978-9975-920-04-9.

Seria Economie. – 2007. – 326 p. – ISBN 978-9975-9855-5-0.

        2008
Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare. – 2008. – 83 p. – ISBN 978-9975-920-71-1.

Sympossia Studentium / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. A. Galben; red. resp.: Gh. Postică. –  Ch.: [ULIM], 1999 – . –

        1999
Seria Economie / red. A. Malai. – 1999. – 62 p.

Seria Medicină / red. V. Vataman. –  1999. – 75 p.

Seria Istorie, Filologie, Drept / red. P. Parasca,… – 1999. – 45 p.

        2000
Seria Economie / resp. de ed. Svetlan Gorobievschi. –  2000. – 75 p.

Seria Medicină / resp. de ed. Vladimir Vatamanu. –  2000. – 120 p.

Seria Istorie, Filologie, Drept / res. de ed. P. Parasca, Petru Roşca, Gheorghe Golubenco. 2000. – 84 p.

        2001
Seria Drept. Filologie. – 2001. – 132 p.

Seria Economie . – 2001. – 104 p.

Seria Istorie, Psihologie / resp. de ed.: Ion Tentiuc, Svetlana Rusnac; Univ Liberă Int. din Moldova. – 2001. – 180 p.

        2002
Seria Psihologie. – 2002. – 132 p.

Seria Drept / resp. de ed.: Gheorghe Golubenco. – 2002. – 203 p.

Seria Medicină. – 2002. – 372 p.

Seria Filologie. – 2002. – 31 p.

Seria Istorie. – 2002. – 194 p.

        2003
Seria Drept. – 2003. – 198 p. – ISBN 9975-934-29-3.

Seria Filologie. – 2003. – 36 p.

Seria Istorie. – 2003. – 271 p. – ISBN 9975-934-25-0.

Seria Psihologie. – 2003. – 108 p.

        2004
Seria Filologie. – 2004. – 96 p. – ISBN 9975-934-47-1.

Seria Istorie. – 2004. – 181 p. – 9975-934-51-X.

        2005
Seria Drept. – 2005. – 154 p. – ISBN 9975-934-71-4.

Seria Filologie. – 2005. – 112 p. – ISBN 9975-934-79-X.

Seria Medicină. – 2005. – 87 p. – ISBN 9975-934-64-1.

        2006
Seria Drept. – 2006. – 116 p. – ISBN 978-9975-934-01-5.

Seria Filologie. – 2006. – 168 p. – ISBN 9975-934-47-1.

Seria Psihologie, Sociologie şi Asistenţă Socială. – 2006. – 166 p. – ISBN978-9975-101-01-1.

Symposia Masterandum et Studentium. Seria Filologie / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filol. şi Interculturale ; dir. publ.: Andrei Galben ; coord. şt.: Elena Prus. – Chişinău : ULIM, 2009 – 2013. – ISBN 978-9975-934-84-8.

2009 : Materialele ses. şt. din 29 apr. 2009, Chişinău / red.–şef : Ion Manoli. – 253 p. – ISBN 978-9975-934-84-8.

2010 : Materialele ses. şt. din 15 apr. 2010, Chişinău / red.–şef : Ion Manoli.  – 142 p.

2012 : Materialele ses. şt. din 16 apr. 2011, Chişinău / red.–şef : Ludmila Hometkovski. – 195 p.

2013 : Materialele ses. şt. din 27 apr. 2012, Chişinău / red.–şef : Ludmila Hometkovski. – 142 p.

2014 : Materialele ses. şt. din 26 apr. 2013, Chişinău / red.–şef : Ludmila Hometkovski. – 97 p.

Revistă de Istorie şi Politică = History and Politics / Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir. : Andrei Galben; col. red.: Andrei Galben [et al.]. – ISSN 1857-4076.

2008. – Nr 1/2 . – 290 p.
2009. – Nr 1/2. – 271 p.
2010. – Nr 1/2. – 232 p.
2011. – Nr 1. – 154 p.
2011. – Nr 2. – 197 p.
2012. – Nr 1- 218 p.
2012. – Nr 2. – 235 p.
2013. – Nr 1. – 206 p.
2013. – Nr 2. – 168 p.

Studii juridice universitare / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului; fondator: Andrei Galben. – 2008-2012. – ISSN 1857-4122.

2008. – Nr 1/2. – 280 p.
2008. – Nr 3/4. – 328 p.
2009. – Nr 1/2. – 320 p.
2009. – Nr 3/4. – 314 p.
2010. – Nr 1/2. – 212 p.
2010. – Nr 3/4. – 162 p.
2011. – Nr 1/2. – 352 p.
2011. – Nr 3/4. – 352 p.
2012. – Nr 1/2. – 214 p.
2013. – Nr 1/2. – 321 p.
2013. – Nr 3/4. – 308 p.
2014. – Nr 1/2. – 324 p.
2014. – Nr 3/4. – 218 p.
2015. – Nr 1/2. – 188 p.

Noosfera / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă; fondator . Andrei Galbencol. red.: Ion Dediu, Vasile Socolov, … , Andrei Galben [et al.]. – 2008-2013. – ISSN 1857-3517.

2008. – Nr 1. – 85 p.
2009. – Nr 2. – 132 p.
2010. – Nr 3. – 140 p.
2010. – Nr 4. – 138 p.
2011. – Nr 5. – 142 p.
2012. – Nr 6/7. – 228 p.
2013. – Nr 8. – 191 p.
2013. – Nr 9. – 152 p.
2013. – Nr 10/11. – 263 p.
2014. – Nr. 12. – 132 p.

   Recenzii

1992

Galben, A. [Recenzie] / A. Galben, P. Parasca // Cugetul. – 1992. – Nr 4. – P. 58-60. – Idem şi în lb. rusă. – Rec. la cartea: Cocârlă P. Tîrgurile sau oraşele Moldovei în epoca feudală, sec. XV-XVIII. – Ch., Universitas, 1991.

Galben, A. [Recenzie] // Rev. de istorie a Moldovei.  – 1992. – Nr 2. – P. 77-78. – Rec. la cartea: Eşanu, A. Din vremuri copleşite de greutăţi: schiţe din ist. culturii medievale din Moldova. – Ch.; Universitas, 1991.

1987

Galben, A.  [Recenzie] // Сов. этнография. – 1987. – Nr 2. – P. 160-163. – Рец. на кн.: Александров. В. Обычное право крепостной деревни России. XVIII – нач. XIX вв. – М., 1984.

Galben, A.  [Recenzie] // Изв. АН МССР Сер. обществ. наук. – 1987. – Nr 1. – P. 79-80. – Рец. на кн.: Полевой, Л. Раннефеодальная Молдавия. – К., 1985.

Galben, A., Certan, E. Актуальные исследования // Сов. Молдавия. – 1987. – 12 мая. – Rec. la cartea: Историческое значение приссоединения Бессарабии и левобережного Поднестровья к России. – Ch., 1987.

Galben, A. Un studiu de actualitate // Comunistul Moldovei. – 1987. – Nr. 10. – P. 92-94; Комунист Молдавии. – 1987. – Nr 10. – P. 92-94. – Rec. la cartea: Грама, Д. К. Политико-правовые воззрения Константина Негруци. – К.: Штиинца, 1986. – Cu caract. chir.

1990

Galben, A. O carte rămasă în umbră // Făclia. – 1990. – 30 mart. – P. 15.; Факел. – 1990. – 30 марта. –  Rec. la cartea: Коган, А. Час нашествия: roman. – Ch.: Lit. artistică, 1990.

1986

Galben, A. Cultura şi traiul găgăuzilor // Chişinău. Gaz. de seară. – 1986. – 13 mai. –Веч. Кишинев. – 1986. – 13 мая. – Rec. la cartea: Курогло С. С., Маруневич М. В. Социалистические преобразования в быту и культуре гагаузского населения МССР. – К., 1983. – Cu caract. chir.

Galben, A. Efectul educaţiei istorice // Învăţământul public. – 1986. – 15 oct. – Народное образование. – 1986. – 15 окт. – Rec. la cartea: Коган А. С. Мангурская княжна: [roman]. – Ch.: Lit. artistică, 1984. – Cu caract. chir.

Galben, A. Lucrare publicistică de preţ // Învăţământul public. – 1986. – 13 sept. – Rec. la cartea: Busuioc, L. Întreabă-te fără astâmpăr. – Ch., 1984. – Cu caract. chir.

Galben, A. O monografie valoroasă // Chişinău. Gaz. de seară. – 1986. – 11 febr. – Rec. la cartea: Polevoi L. Moldova în perioada feudalismului. –  Ch.,1986.

1984

Galben, A. La izvoarele istoriei Moldovei // Lit. şi arta. – 1984. – 6 dec. – P. 2 – Rec. la cartea: Gonţa I. V. Молдавия и османская агрессия в последней четверти ХVIII века.– Ch., 1984. – 150 p. – Cu caract. chir.

Galben, A. Strămoşii şi contemporanii / Кустрябова С., Galben A. // Chişinău. Gaz. de seară. – 1984. – 16 ian. – Веч. Кишинев. – 1984. – 16 янв. – Rec. la cartea: Zagorodnaia E., Zelenciuc V. Populaţia RSS Moldoveneşti. – Ch. – 1983. – 170 p. – Cu caract. chir.

1983

Galben, A. Călătorie la origine // Chişinău. Gaz. de seară. – 1983. – 23 aug. – Веч. Кишинев. – 1983. – 23 aug. – Rec. la cartea: Parasca P. Против фашизма за воссоединение с Советской Родиной, 1934-1940. – К., 1981. – 176 р. – Cu caract. chir.