MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR

Lucrări fundamentale

2017

Galben, Andrei. Codex al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova / Andrei Galben, Ana Guțu, Viorelia Moldovan-Batrânac [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2017. – 510 p. – ISBN 978-9975-14-63-8.

Andrei Galben. Sistemul de asigurare a calităţii procesului universitar: (Ghid – sinteză în baza experienţei ULIM: 1992-2017). Ediţia a doua / Ana Guţu, Andrei Galben. – Chişinău: ULIM, 2017. – 76 p.

Galben, Andrei. Conceptul educaţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova : (Ediţie renovată) / colectiv de aut. : Andrei Galben, Ana Guţu, Viorelia Moldovan–Bătrînac…; dir. ed.: A. Galben; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2017. – 276 p. – ISBN 978-9975-124-65-2.

2015

ULIM-LEX / Andrei Galben, Ana Guţu, Viorelia Moldova-Batrînac [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2015. – 59 p. ISBN 978-9975-124-63-8.

ULIM-LEX / Андрей Галбен, Анна Гуцу, Виорелия Молдован-Батрынак [и др.] ; Междунар. Независимый Ун-т Молдовы. – Кишинев : ULIM, 2015. – 59 p. ISBN 978-9975-124-62-1.

ULIM-LEX / Andrei Galben, Ana Guţu, Viorelia Moldova-Batrînac [et al.] ; Free Intern. Univ. of Moldova. – Chişinău : ULIM, 2015. – 59 p. ISBN 978-9975-124-65-2.

2012

Galben, Andrei. Arta monumentală=Monumental art=L’art monumental: album / concepție plastică : Malcoci Vitalie; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2012. – 198 p. – ISBN 978-9975-4411-1-7. Galben, Andrei. ULIM: 2002-2012 : Pagini de istorie. – Ed. a 2-a / Andrei Galben ; trad. în lb. rusă: Svetlana Parmakli ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2012. – 276 p. – ISBN 978-9975-101-97-4.

Galben, Andrei. ULIM: 2002-2012 : Pagini de istorie. – Ed. a 2-a / Andrei Galben ; trad. în lb. rusă: Svetlana Parmakli ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2012. – 276 p. – ISBN 978-9975-101-97-4.

2007

Galben, Andrei. Conceptul educaţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova / colectiv de aut.: A. Guţu, D. Baltag, A. Scerbanschi, …;  dir. ed.: A. Galben; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2007. – 232 p. – ISBN 978-9975-101-10-3.

2005

Galben, Andrei. Codex ULIM: [aprobat de către Senatul ULIM] / Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir. publ.: A. Galben; coord.: A. Guţu, V. Moraru; – Ch.: ULIM, 2005. – 168 p. – ISBN 978-9975-101-08-0. – Cuprins: Carta ULIM: (Statutul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova – ULIM); Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului ULIM; Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administrare; Regulamentul de activitate a Consiliului Educaţional;  Regulamentul de organizare şi funcţionare a structurilor educaţionale; Regulamentul de organizare a procesului didactic în baza ECTS; Regulamentul Colegiului de Etică; Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii; Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului la distanţă; Regulamentul activităţii ştiinţifice; Regulamentul de organizare şi funcţionare a DIB; Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului resurse umane; Regulamentul drepturilor şi obligaţiilor cadrului didactic/angajatului; Regulamentul de conferire a distincţiilor, titlurilor onorifice, menţiunilor şi diplomelor ULIM; Regulamentul de acordare a nominalizărilor ULIM în domeniul literaturii, teatrului, artelor şi culturii muzicale.

2003

Galben, Andrei. ULIM: 1992-2002. Pagini din istorie = Страницы истории / Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch.: Combinatul poligrafic, 2003 – 392 p. – ISBN 9975-920-98-5. .

Galben, A. Învăţământul universitar din Moldova: abordări şi experienţe = Университетское образование Молдовы: суждения и опыт / Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2003. – 200 p. – Text paral.: limbile rom., rusă. – ISBN 9975-920-3