PUBLICISTICS

Articole din ziare

2017

Galben, Andrei. ULIM : 25 de ani de ascensiune / Andrei Galben // Literatura și arta. – 2017. – 19 oct. – P. 7.

Галбен, Андрей. ULIM : 25 лет восхождения / Андрей Галбен // Аргументы и факты. – 2017. – 25 oct. – P. 8-9.

2016

Galben, Andrei. De ce nu suntem capabili să ne onorăm înaintașii? : [omagiu adus lui Anatol Ciobanu – lingvist, savant (1934-2016) ] / Andrei Galben // Literatura și arta. – 2016. – 14 apr. – P. 7.

2015

Galben, Andrei. Civilizaţii paralele care evoluează spre fuziune (1, 2) / Andrei Galben // Literatura şi arta. – 2015. – 24 sept. – P. 7; 1 oct. – P. 7.

Galben, Andrei. Civilizaţii paralele care evoluează spre fuziune (1, 2) / Andrei Galben // România Liberă. – 2015. – 28 oct. – P. 12-13 ; 29 oct. – P. 8-9.

Galben, Andrei. „Printre savanţii din domeniul ştiinţelor socioumaniste… : [60 de ani de la naşterea lui Valeriu Canţer, academician, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare] / Andrei Galben // Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 3.

Galben, Andrei. Savant şi Om de o cumsecădenie rară : [60 de ani de la naşterea lui Valeriu Canţer, academician-fizician] / Andrei Galben // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 6.

2014

«Эскалация событий, происходящих на Украине. отбрасывает Европу на десятилетия назад» : [по материалам беседы с ректором Международного Независимого Университета Молдовы Андреем Галбен] // Аргументы и факты. – 2014. – 21-27 мая. – Р. 20-21.

«Эскалация событий, происходящих на Украине. отбрасывает Европу на десятилетия назад» : [по материалам беседы с ректором Международного Независимого Университета Молдовы Андреем Галбен] // Комсомольская правда. – 2014. – 15-22 мая. – Р. 12-13.

2013

Galben, Andrei. ULIM: finanţele publice şi private / Andrei Galben // Timpul. – 2013. – 18 oct. – P. 20-21.

Andrei, Galben. ULIM sprijină varianta finală a proiectului Codului Educației // Literatura și arta. – 2013. – 5 dec. – P. 6.

Галбен, Андрей. ULIM поддерживает окончательный вариант проекта Закона об образовании / Андрей Галбен // Комсомольская правда. – 2013. – 19-26 дек. – Р. 12-13.

Галбен, Андрей.  ULIM: финансы государственные и частные / Андрей Галбен // Аргументы и факты. – 2013. – 16-22 окт. – Р. 8-9 ; Панорама. – 2013. – 18 окт. – Р. 20-21.

Галбен, Андрей. [Международный Независимый Университет Молдовы: принципы работы. партнерство. стратегии] : [коммент. ректора Междунар. Независ. Ун-та Молдовы А. Галбен] // Комсомольская правда. – 2014. – 15-22 мая. – Р. 12-13.

2012

Galben, Andrei. Academicianul Gheorghe Duca – Omul care a depăşit timpul : [60 de ani de la naşterea lui Gheorghe Duca, preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] // Lit. şi arta. – 2012. – 23 febr. – P. 6.

Galben, Andrei. Apel : [pe marginea proiectului Strategiei de dezvoltare a Rep. Moldova până în anul 2020] // Lit. şi arta. – 2012. – 24 mai. – P. 7.

Galben, Andrei. Mult Stimate Cititor! = Dear reader! : [adresare cu prilejul iniţierii supl. „Confucius”  al cotid. „Timpul de dimineaţă”] / Andrei Galben // Confucius : supl. ed. de cotid. „Timpul de dimineaţă”. – 2012. – Noiem. (Nr 1). – P. 1. – În lb. rom. , engl. şi chin.

Galben, Andrei. Reflecţii privind decernarea Premiului Naţional „Galex”, ediţia a 2-a, 2012 // Lit. şi arta. – 2012. – 26 apr. – P. 7.

Галбен, Андрей. Воззвание: к политикам, руководству Респ. Молдова, академикам, науч. исследователям, интеллигенции, предпринимателям, людям доброй воли: [о проекте Нац. стратегии развития Респ. Молдова до 2020 года] // Труд. – 2012. – 31 мая. – Р. 4-5; Mod de acces: www.ulim.md . – Accesat la 25 iun. 2012.

Галбен, Андрей. Воззвание: к политикам, руководству Респ. Молдова, академикам, науч. исследователям, интеллигенции, предпринимателям, людям доброй воли: [о проекте Нац. стратегии развития Респ. Молдова до 2020 года] // Аргументы и факты. – 2012. – 30 мая. –Р. 22-23 ; Mod de acces: www.aif.md/ . – Accesat la 25 iun. 2012.

Галбен, Андрей. Воззвание: к политикам, руководству Респ. Молдова, академикам, науч. исследователям, интеллигенции, предпринимателям, людям доброй воли: [о проекте Нац. стратегии развития Респ. Молдова до 2020 года] // Молд. ведомости. – 2012. – 8 июня. – Р. 4.

Галбен, Андрей. Воззвание: к политикам, руководству Респ. Молдова, академикам, науч. исследователям, интеллигенции, предпринимателям, людям доброй воли: [о проекте Нац. стратегии развития Респ. Молдова до 2020 года]. Mod de acces: www.yandex.ru. – Accesat la 25 iun. 2012.

2011

Galben, Andrei. Moldova şi noi în contextul turbulenţelor demografice // Literatura şi  arta. – 2011. – 30 iunie. – P. 7.

2007

Galben, Andrei. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 ani de ascensiune: [art. rectorului ULIM] // ULIM – 15 ani de ascensiune: supl. ed. de „VIP magazin”. – Ch, 2007. – P. 8-15. – ISSN 1857-0534; Lit. şi arta. – 2007. – 18 oct. – P. 7.

Galben, Andrei. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 trepte de ascensiune // Moldova: ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 30-33. – Text şi  în lb. engl., rusă.

Andrei Galben. Omul care a împlinit un dor interzis // 50 cei mai influenţi moldoveni. 2007: cat. / ed. de publ. periodică rev. „ELITA MEDIA” şi VIP magazin; dir.: S. Gavriliţa, red.-şef: R. Ciorănică. – Ch., s.a. – P.146-148. – ISSN 1857-0623.

2000

Galben, Andrei. Andrei Galben: Educaţie şi instruire – înseamnă lumină, diminuarea lor – întuneric: [interviu cu rectorul Univ. Libere Intern. din Moldova] / pentru confirmare: Andrei Viziru // Lit. şi arta. – 2000. – 11 mai. – P. 4; Moldova Suverană. – 2000. – 14 apr. – P. 2; Universitas. – 2000. – Apr. (Nr 2). – P. 1-2.

1999

Galben, Andrei. „Consider că la posturile de conducere (inclusiv în învăţământ, chiar şi la spitale) de la noi ar trebui puşi cei mai buni manageri – anume oameni excelenţi pregătiţi la acest capitol pot rezolva pozitiv multe, poate chiar toate problemele cu care ne confruntăm…”: [interviu cu A. Galben, rector al Univ. Libere Int. din Moldova] / consemnare: Vlad Pohilă // Mesagerul. – 1999. – 29 ian. – P. 4.

1998

Galben, Andrei. Învăţământul superior: prezent şi viitor // Moldova şi lumea. – 1998. – Nr 5/6. – P. 9-12; Nr 9/10. – P. 9-11. – Art. 1: Nr 5/6.

1991

Galben, Andrei. Bogdan Petriceicu Haşdeu – istoric şi jurist de vază // Cugetul. – 1991. – Nr 5/6. – P. 35-43. – Idem şi în lb. rusă.

1981

Galben, A. Zestrea – ieri şi azi: probleme ale familiei // Nistru. – 1981. – Nr 6. – P. 113-120. – Cu caract. chir.

1985

Галбен, А. Была ли сожжена Janna d’Arc? // Горизонт. – 1985. – Nr 4. – Р. 80-81.

1978

Galben, A. “Obiceiul pământului“ în proverbe şi zicători / E. Junghietu, A. Galben // Nistru . – 1978. – Nr 12. – P. 133-137. – Cu caract. chir.