FILANTROPIE

Andrei Galben – filantrop, mecena, sponsor

2010

Мадан, Николай. ULIM – среди лучших и в спорте: [о содействии академика А. Галбена развитию молд. спорта: интервью с зав. каф. физ. культуры и спорта Междунар. Независ. Ун-та Н. Мадан] / записал Алексей Попов / // Спорт Молдовы: спортив. ежегодник / М-во Молодежи и Спорта. – К., 2010. – Р.  31.

Международный Независимый  Унивeрситет Молдовы (ULIM): [о содействии академика А. Галбена развитию молд. спорта: фот.] // Спорт Молдовы: спортив. ежегодник / М-во Молодежи и Спорта. – К., 2010. – Р.  30.

2003

Cimpoi, M. Un Mecena al culturii: [A. Galben, rector ULIM] // Lit. şi arta. – 2003. – 4 sept. – P. 2.

2000

Capiţa, Lora. În curînd femeile nici n-o să mai nască? : [gr. de medici de la ULIM la Centrul de sănătate din Scăieni] // Dialog. – 2000. – 16 iun. – P. 4.

Domenco, Ion. Asistenţă medicală populaţiei din spaţiul rural: [oferită de către prof. şi studenţii ULIM] // Moldova suverană. – 2000. – 14 iun. – P. 4.

Mamenco, Maria. Mulţumesc, Andrei Galben!: [studii fără plată la Univ. Liberă Intern. din Moldova] // Făclia. – 2000. – 4 mart. – P. 6.

Şchendra, Alexandru. Ţăranii vor primi asistenţă medicală: cu concursul studenţilor de la Univ. Liberă Int. din Moldova // Vocea poporului. – 2000. – 26 mai. – P. 2; Голос народа. – 2000. – 26 мая. – Р. 2.

Un Galben ne vede: [studenţii de la Univ. Liberă Int. din Moldova, vor colinda prin circa 100 de sate, acordând asistenţă medicală] // Jurnal de Chişinău. – 2000. – 26 mai. – P. 1.

Казаклиу, Аурелия. Дальше некуда!: [мобильная бригада мед. помощи резидентов и студентов Междунар. Независимого Ун-та Респ. Молдовы] // Молодежь Молдовы. – 2000. – 19 sept. – Р. 5.

Русу, Наталия. Несчастный нищий народ…: [студенты-медики Междунар. Независимого Ун-та Респ. Молдовы в с. Скэень, Единец] // Молодежь Молдовы. – 2000. – 15 авг. – Р. 4.

Тудор, Дан. От инициативы – к общественному движению: [студенты, резиденты, преподаватели Междунар. Независимого Ун-та Респ. Молдовы во время каникул оказывают помощь и медикаменты сельск. населению] // Независимая Молдова. – 2000. – 5 июля. – Р. 3.

Тудор, Дан. Спешите творить добро! : [мед. помощь преподавателей и студентов Междунар. Независимого Ун-та Респ. Молдовы, малоимущему слою населения Респ. Молдовы] // Молодежь Молдовы. – 2000. – 15 авг. – Р. 4.

Фрунзэ, Ион. Бесплатная медицинская помощь: [ассоц. студентов-медиков Междунар. Независимого Ун-та Респ. Молдовы] // Молодежь Молдовы. – 2000. – 15 авг. – Р. 4.

1999

Anghel, Veronica. Mulţumesc pentru ajutor!: [scris. adresată rectorului Univ. Libere Intern. din Moldova Andrei Galben] //Făclia. – 1999. – 4 dec. – P. 8.

Cu taina care ne apără: [edit. “Litera” şi ULIM: susţinere financiară a cărţii “Strigat-am către tine” de Gr. Vieru] // Flux: cotid. naţ.  – 1999. – 16 dec. – P. 4.

Frunză, Ion. Săraci dar cu fiica studentă la ULIM: [susţinerea copiilor dotaţi de către A. Galben, Rector al Univ. Libere. Int. din Moldova] // Flux: cotid. naţ. – 1999. – 5 oct. – P. 2.

Galben, Andrei. Apel către oamenii de afaceri, bogaţi şi de bună credinţă: [întru renaşterea mecenatului: apelul rectorului Univ. Libere Intern. din Moldova] / Moldova suverană. – 1999. – 7 apr. – P. 3.

Granevschi, Octavian. Mulţumiri rectorului ULIM: [din partea celor 150 de elevi şi 40 de învăţători de la şc.- internat Năpadova, r-nul Camenca] // Universitas. – 1999. – Ian. (Nr 1). – P. 3.

Poetul Dumitru Matcovschi, la vremea pârgului: [sprijin în editarea lucrărilor poetului] // Flux: cotid. naţ. – 1999. – 4 noiemb. – P. 4

1998

Andrei Galben, rectorul ULIM e gata să facă un gest larg în sprijinul cititorilor de la „Făclia” // Făclia. – 1998. – 5 dec. – P. 3.

Apel umanitar: [apel al Univ. Libere Intern. din Moldova către toate inst. superioare de învăţământ pentru a ajutora orfelinatele de copii din Rep. Moldova]  // Flux. – 1998. – 31 aug. – P. 15.

Avocatul Poporului: publ. a Coleg. Avocaţilor din Rep. Moldova / cofondator: ULIM. – 1998. – Ch., 1998.

Bordeianu, L. Moş Crăciun pe la ULIM: [urare de Anul Nou – 1998] // Universitas. – 1998. – 1 ian. – P. 4.

Filantropie pentru şcoli // Universitas. – 1998. – Oct. (Nr 5). – P. 2.

Juristul Moldovei: Săpt. / Fond. Asoc. Rep. „Juriştii Moldovei”, red. rev. „Legea  şi viaţa”, CSP „Nivel”; cofond.: ULIM – rector A. Galben; Procuratura Gen., Min. Afacerilor Interne; Judecătoria Economică; dir. Ion Cioban; red.- şef Leonte Arseni. – 1997. – Ch., 1998.

Legea şi viaţa: rev. şt. – populară, publ. periodică / Fondatori: Min. Justiţiei al Rep. Moldova, Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM). – 1945, iunie. – Ch., 1998.

Moldova şi lumea = Молдова и мир: rev. soc.- pol. ilustrată / Fondatori: Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova; cofondatori: Univ. Liberă Intern. din Moldova – rector A. Galben, Firma „Divertis &Co” 1991, sept. – Ch.: Universul, 1998

Romanciuc, Marina. Miere de la ULIM: [ajutor material pentru şcolile de cultură gen. şi şcolile-internat din rep.] // Făclia. – 1998. – 10 oct. – P. 8

Romanciuc, Marina. ULIM editează opere alese: [lansarea culeg. de ontologie “Văd” de D. Matcovschi, în cadrul cenaclului lit. interuniv.]  // Făclia. – 1998. – 10 oct. – P. 1

Sponsorizăm trei “Opere alese”: [susţinerea scriitorilor moldoveni] // Universitas. – 1998. – Oct. (Nr 5). – P. 2

Закон и жизнь: науч.-попул. журн. / учредитель: М-во юстиции Респ. Молдова и Междунар. Независимый Ун-т Молдовы (ULIM). – 1945, июль. – К., 1998.

1997

Asistenţa medicală – la nivel contemporan: [pe marginea scrisorii “Sănătatea poporului trebuie să fie o prerogativă a statului” (8 apr. Moldova suverană)] / semnat: V. Topală, V. Guţuţui // Moldova suverană. – 1997. – 8 mai.

1993

Făclia: săpt. ped. / ed.: Min. Învăţământului şi Ştiinţei.; sponsori: Univ. Liberă intern. din Moldova. – Ch.: Universul, 1993.