CHRONIC. NOTES

Cronică. Note. Omagii

2012

Galben, Andrei. Academicianul Gheorghe Duca – Omul care a depăşit timpul : [60 de ani de la naşterea lui Gheorghe Duca, preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] // Lit. şi arta. – 2012. – 23 febr. – P. 6.

2011

Galben, Andrei. Clopotele bisericii plâng: [in memoriam Petru Roşca, fonetician, prof. la Univ. Liberă Intern. din Moldova] / Ana Guţu, Andrei Galben, Elena Prus [et al.] // Lit. şi arta. – 2011. – 22 sept. – P. 7.

2010

Galben, A. Piramida Basarabiei, Literatura şi arta, la vârsta împlinirilor  : [55 de ani de la fondarea săpt. ] // Lit. şi arta. – 2010. – 1 oct. – P. 6.

Galben, Andrei. S-a stins un astru – lingvistul Rajmund Piotrovski : [in memoriam] // Lit. şi arta. – 2010. – P. 6.

2007

Galben, A. Omul care a devansat timpul: Pavel Sovetov, teoretician remarcabil al gândirii istorice din secolul XX // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P.6-7; Rev. naţ. de drept. – 2007. – Nr. 12. – P. 81-86; Независимая Молдова. – 13 нояб. – Р. 3.

Галбен, Андрей. Глубокоуважаемый господин Ректор ! : [поздравление Ректору Моск. Гос. Юрид. Академии О.  Е. Кутафину по случаю 75-летия Акадамии] // Нам 75 ! / Моск. Гос. Юрид. Академия. –  Чебоксары, 2007. – Р. 122.

2006

Galben, A. Onorate Domnul Rector Grigore Belostecinic: [cuvînt de felicitare la cea de-a XV-a aniversare de la fondarea Acad. de Şt. Econ. din Moldova] // Curierul econ. – 2006. – 21 sept. – P. 3.

2005

Galben, A. Mediator eficient între fenomenul juridic şi comunitate: [mesajul fondatorilor „Rev.  naţ. de drept”] / Gh. Rusnac, Gh. Avornic, Iu. Sedleţchi, A. Galben // Rev. naţ. de drept. – 2005. – Nr 9. – P. 3.

Galben, A. Somitate de excepţie: [mesaj dedicat lui A. Barbăneagră, prof. univ., la 60 de ani de la naştere] // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 11. – P. a 2-a a cop.

2004

Galben,  Andrei.  [Rector, om politic şi diplomat – Ion Borşevici] // Academicianul Ion Borşevici la 75 de ani de la naştere: ceremonia de omagiere / proiect şi realizare : Dumitru Iepuraş. – Chişinău, 2004. – P. 7-9.

2002

Galben, A. Introducere // Lecturi filologice / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Univ. Bucureşti; Universite Catholique de Paris, France. – Ch.: Ed. Pontos, 2002. – Vol. 3. – P. 5.

Galben, A. Profesorul Arsenie Guţan la 75 de ani: [decan al fac. Stomatologie a Univ. Libere Intern. din Moldova] // Lit. şi arta. – 2002. – 7 mart. – P. 7.

Galben, A. [Rector, om politic şi diplomat – Ion Borşevici] // Academicianul Ion Borşevici la 75 de ani de la naştere: ceremonia de omagiere / proiect şi realizare : Dumitru iepuraş. – Ch, 2004. – P. 7-9.

2001

Galben, A. Mihai Cernencu la 50 de ani // Mihai Cernencu: biobibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2001. – P. 6-7.

Galben, A. Semicentenarul profesorului Alexandru Roman // Alexandru Roman: biobibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2001. – P. 6-8.

2000

Galben, A. Mesaj de felicitare pentru Leonid Busuioc: [70 de ani de la naşterea ziaristului] // Făclia. – 2000. – 14 oct. – P. 2.

1999

Galben, A. Omul căruia aş vrea să-i seamăn: [Ion Borşevici, prof. univ.] // Moldova suverană. – 1999. – 20 mart. – P. 2.

1998

Galben, A. Omul căruia aş vrea să-i seamăn // Ciubucciu, Vlad. Fecior de la poalele Carpaţilor: unele aspecte din activitatea prof. univ. Ion Borşevici. – Ch.: Basarabia, 1998. – P. 182-188.

1997

Galben, A. [Introducere] // Conferinţa ştiinţifico-didactică anuală: rez. comunicărilor., 18-20 mart. 1997 / resp. de ed. Andrei Galben; ULIM. – Ch., 1997. – P. 2.

1996

Galben, A. Omul căruia aş vrea să-i seamăn: Ion Borşevici la aniversarea sa // Lit. şi arta. – 1996. – 14 noiemb. – P. 5; Universitas. – 1996. – 1 sept. – P. 1-2.

Galben, A. Rectorul meu: (omul căruia aş vrea să-i seamăn): [Ion Borşevici]  // Moldova şi lumea. – 1996. – Nr 7/8. – P. 12-13.