Discurs – inaugurarea anului academic 2010-2011

Bună Ziua la toată lumea!

Ţinând cont că în sală sunt cu preponderenţă studenţii anului I, am să mă prezint, sunt Andrei Galben, Rectorul ULIM.

Mult stimate Dle Preşedinte Interimar al Republicii Moldova,

Preşedinte Parlamentului – Mihai Ghimpu!

Mult stimată Dnă prim vicerector ULIM,

deputat în Parlamentul Republicii Moldova – Ana Guţu!

Mulţi stimaţi studenţi, profesori, părinţi, onorată asistenţă!

Am o misiune nobilă de a veni cu un mesaj către Dumneavoastra cu ocazia începutului anului academic de studii 2010-2011. Este o tradiţie ca anul academic la ULIM să înceapă din această sală, cea mai importantă sală din Republica Moldova, ca apoi să continue în una din cele mai fastuoase clădiri din inima capitalei – ULIM, edificiu, care aduce foarte mult noroc. Astăză, absolvenţii ULIM-ului sunt prezenţi în toate instituţiile publice şi private din ţară, sunt prezenţi în organismele internaţionale acreditate în Republica Moldova şi cu cele cu care Republica Moldova colaborează peste hotare, absolvenţii ULIM sunt înalţi funcţionari de stat la noi în ţară, cît şi peste hotare.

Eu am o mare slăbiciune – sunt prizonierul ideii procesului de europenizare şi globalizare. Vă îndemn pe Dvs. ca să meditaţi şi să pătrundeţi în sensul contemplării acestui fenomen. Noi cu Dvs, şi în deosebi Dvs, cărora le aparţine viitorul acestei ţări, viitorul Europei, de Dvs depinde bunăstarea materială şi spirituală a acestui popor, a Europei şi a întregii lumi.

Eu, personal începusem cu un curs special prin care mă pronunţasem asupra efectului nefast al imperiilor coloniale spaniol-portugez, belgian, francez ş.a. peste hotare. Astăzi noi, cei de la ULIM, avem nu doar reprezentanţă, ci filială în Sudan, suntem pe calea de a deschide filial noastră în Camerun, iar împreună cu bunul meu prieten Anatol Stati să ne extindem şi în Iraq.

Sigur că aceasta noi nu vom putea realiza doar cu eforturile proprii. Avem colegi în instituţiile de peste hotare cu care colaborăm şi care au dat acordul întru promovarea în ceea ce este mai important: profesori din Statele Unite ale Americii, Germania, România, Rusia, Italia. Ei vor activa în aceste instituţii, vor activa sub drapelul ULIM şi sub drapelul Republicii Moldova – pentru aceasta are sens să trăieşti, şi sa te jertfeşti. Numai de Dvs. depinde capacitate de a sorbi din cupa cunoştinţelor, capacitatea de Vă afirma, să încercaţi să înlăturaţi sindromul inferiorităţii, să nu aveţi frică de Vă autoevalua şi autopronunţa. În condiţiile de astăzi, anume de Dvs. depinde viitorul acestei ţări, mai mult ca atît, ţin să menţionez, că la ULIM îşi fac studiile peste 3 mii de studenţi, masteranzi din România, dintre care 5 senatori şi parlamentari din Senatul şi Parlamentul României.

Optez în sensul venirii şi antrenării în procesul educaţional şi în activitatea cotidiană a mai multor cetăţeni de peste hotare. Şi în această ordine de idei, îl prezint pe bunul meu coleg, dl Gerhard Ohrband, cetăţean al Germaniei, care este vicerector pentru Cooperare Internaţională, posedă la perfecţie 22 de limbi. După venirea Domniei Sale, caracterul relaţiilor internaţionale la ULIM a fost atît de mult impulsionat, atît de mult dezvoltat, încît astăzi noi, ULIM-ul, am intrat în numărul celor cinci mii de universităţi importante din lume. ULIM astăzi este a patra instituţie după Universitatea Tehnică, ASEM şi Universitatea de Stat, dar nu este departe timpul, cînd, dacă vom depune eforturi, dacă Dvs veţi sesiza şi veţi conştientiza că aţi venit la ULIM nu pentru a sta în rând pentru a primi un document de studii, dar pentru a Vă afirma, atunci noi, cu siguranţă, vom fi primii în republică şi mult mai departe în Europa. De aceea, Vă rog din toată inima, să înţelegeţi, să conştientizaţi că ULIM-ul nu este o instituţie oarecare. ULIM-ul este o instituţie de elită. Aici îşi fac studiile tineri şi tinere cu un nivel înalt de pregătire, de cultură generală. De aceea, Vă invit să respectaţi cu stricteţe Carta Universităţii, Regulamentul de Ordine Interioară, să fiţi exemplu pentru familie, pentru cei care Vă înconjoară, pentru această ţară, pentru acest popor.

Intr-un ceas bun!

Download in PDF