ULIM sprijină varianta finală a proiectului Codului Educaţiei

În sfârșit, după mai bine de patru ani de discuții și variante ale mai multor proiecte ale Codului Educației, a fost propusă spre dezbateri publice o variantă perfecționată a acestuia în baza recomandărilor Consiliului Europei și a specialiștilor naționali, și sperăm că în curând va fi discutat și aprobat de Parlament mult râvnitul act legislativ.
De menționat că Legea Învățământului Republicii Moldova, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova în 1995, precum și amendamentele efectuate la această lege au impulsionat benefic la acel timp procesul educațional din țara noastră. În perioada de referință, acest document a constituit un act curajos și mult mai avansat în comparație cu unele state din Uniunea Europeană, care chiar până în anul 2000 nu dispuneau de o lege specializată în domeniu. În acest sens, pentru a aprecia obiectiv importanța Legii Învățământului din 1995, să facem o incursiune în spațiu și în timp. De atunci și până astăzi s-au consumat aproape două decenii. Au intervenit schimbări radicale în majoritatea domeniilor vieții sociale, economice, politice etc. A apărut necesitatea modificării conținutului Legii Învățământului din Republica Moldova și ajustării ei la condițiile asocierii la Uniunea Europeană.
Varianta finală a proiectului Codului Educației propusă spre dezbateri publice propune inițierea, realizarea și aprofundarea mai multor criterii și modalități ce țin de schimbarea nu doar a conceptului și strategiei educaționale, ci şi a mentalității sistemului educațional în ansamblu. ULIM exprimă susținerea acestei variante de proiect al Codului Educației și menționăm că, în viziunea noastră, este un proiect de lege foarte îndrăzneț, corespunde în ansamblu cerințelor epocii și este orientat spre viitor, spre modernizarea sistemului de învățământ național. Admit că mulți dintre domniile voastre nu veți sprijini acest deziderat, deoarece se dorește păstrarea conținutului vechi al sistemului educațional, doar îmbrăcat în veșmânt contemporan.
Mult stimați colegi și oponenți ai proiectului Codului Educației! Pentru a pătrunde în esența conținutului acestui proiect de lege și a noului model propus de către Ministerul de resort, pentru a-l sprijini sau respinge, vă îndemn să pătrundem în esența direcțiilor de dezvoltare strategică a țării în viitorul apropiat, în esența actelor și acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte și, foarte important, în esența și efectele – liberalizarea pieței, inclusiv a pieței serviciilor educaționale.
Ar fi o mare greșeală să se promoveze noul Cod al Educației pentru o perspectivă îndelungată în forma actualei Legi a Învățământului, dar modificată parțial. De conținutul și efectele Codului Educației trebuie să poarte răspundere nu doar autorii acestui proiect, Ministerul de resort, ci şi societatea în ansamblu. Situația din educație pe moment și în perspectivă este determinată de fiecare cetățean al țării de la atingerea vârstei majoratului și până la cei de vârsta venerabilă.
În ansamblu, proiectul Codului Educației are un caracter inovativ. Mai multe aspecte ale acestui document depășesc orizontul contemporan și nivelul de contemplare a specificului educației în ansamblu din Republica Moldova. De aceea, unele instituții, criterii, forme și metode incluse în acest proiect de lege au un caracter autentic novator, fiind sintetizate în acest document în baza modelului nord-american și a celui occidental.
De ce unii colegi sau concetățeni încearcă să anihileze sau sa denigreze acest proiect de lege? De ce anumite forțe ostile acestei variante de proiect de lege se opun cu atâta înverșunare adoptării lui?

Materialul integral  intitulat : “ULIM sprijină varianta finală a proiectului Codului Educaţiei ”  poate fi citit accesînd:  “Literatura si Arta” Nr. 49 (3562), 5 decembrie 2013