SPEECHES

Mesaje în cadrul forurilor ştiinţifice. Comunicări

2014

Galben, Andrei. Discursul  Rectorului ULIM, Academicianul Andrei Galben, la Conferinta „ Marea Neagră – Unitate și diversitate în Antichitatea Romană”, 20 mai 2014 / Andrei Galben. – Mod de acces: www.agalben.md   . – Accesat la 12 octombrie 2016.

Galben, Andrei. Discursul inaugural al Rectorului ULIM, Acad. Andrei Galben în cadrul ceremoniei de deschidere a Centrului de Informare NATO, 16 septembrie 2014 / Andrei Galben. – Mod de acces:  www.agalben.ulim.md . – Accesat la 12 octombrie 2016.

Galben, Andrei. Discursul Rectorului ULIM, Academicianul Andrei Galben, la Congresul V al ISIPAR : [al Asoc. Intern. pentru Acceptare şi Respingere Interpersonală, 24-27 iunie 2014, Chişinău] / Andrei Galben // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 6.

Galben, Andrei. Discursul Rectorului ULIM, Academicianul Andrei Galben, la Congresul V al ISIPAR : [al Asoc. Intern. pentru Acceptare şi Respingere Interpersonală, 24-27 iunie 2014, Chişinău] / Andrei Galben // Timpul. – 2014. – 11 iul. – P. 25.

Galben, Andrei. Discursul Rectorului Universității Libere Internaționale din Moldova, Academiacian Andrei Galben, cu ocazia inaugurării noului an de studii 2014 – 2015, 1 septembrie 2014 / Andrei Galben. – Mod de acces: www.agalben.ulim.md  . – Accesat la 12 octombrie 2016.

Galben, Andrei. The speech of ULIM’s Rector, acad. Andrei GALBEN at the V-th ISIPAR Congress, 24-27 june 2014 / Andrei Galben. – Mod de acces: www.agalben.ulim.md . – Accesat la 12 octombrie 2016.

2013

Galben, Andrei. Discursul inaugural al dlui Andrei GALBEN, Rector ULIM, în cadrul Regionalei Europa a Adunării Parlamentare a Francofoniei, 20 noiembrie 2013 / Andrei Galben. – Mod de acces: www.agalben.ulim.md . – Accesat la 12 octombrie 2016.

2012

Galben, Andrei. Cuvânt de salut din numele Rectoratului şi al Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova / Andrei Galben // Răspunderea contravenţională ca formă distinctă a răspunderii juridice: Materialele simp. şt. interuniv. Ed. a 2-a. 28 noiembrie 2012. – Chişinău: ULIM, 2012. – pp. 12-16.

Galben, Andrei. Discursul Rectorului ULIM, Andrei Galben, adresat la şedinţa festivă de la Palatul Naţional, la 16 octombrie 2012 // România Liberă. – 2012. – 20 noiembrie – P. 12-13.

Galben, Andrei. Mesaj de salut  adresat Seminarul International ULIM-BECO, 19 ianuarie 2012  / Andrei Galben. – Mod de acces: www.agalben.ulim.md . – Accesat la 12 octombrie 2016.

Galben, Andrei. Mesaj de salut din cadrul inaugurării anului academic 2012-2013, 1 septembrie 2012 / Andrei Galben. – Mod de acces: www.agalben.ulim.md. –  Accesat la 12 octombrie 2016.

Galben, Andrei. Mesaj de salut adresat Forului „Implementarea Spaţiului European al Învăţământului Superior în Republica Moldova”. Realizări. Provocări. Acţiuni viitoare. Agenda 2020 / Andrei Galben. – Mod de acces: www.youtube.com  , www.ulim.md  Accesat la 12 octombrie 2016.

Galben, Andrei. Mesaj de salut adresat participanţilor la Colocviul Internaţional „Interculturalitatea prin prisma literaturii, lingvisticii şi traducerii”: [29 mar. 2012, Chişinău, Univ. Liberă Intern. din Moldova]  / Andrei Galben //  Literatura şi arta. 2012. – 5 aprilie – P. 7.

Galben, Andrei. Mesajul rectorului ULIM, Andrei Galben, adresat la şedinţa festivă de la Palatul Naţional, la 16 octombrie curent // Lit. şi arta. – 2012. – 25 octombrie – P. 6.

Galben, Andrei. Mesajul rectorului ULIM, Andrei Galben, adresat participanţilor la şedinţa în plen a Conferinţei Internaţionale din 15 octombrie curent / Andrei Galben // Literatura şi arta. 2012. – 25 oct. – P. 6.

Galben, Andrei. Republica Moldova şi Ucraina în contextul procesului de europenizare şi globalizare : [comunicare prezentată în cadrul conf. şt. intern. „Moldova – Ucraina: 20 de ani de relaţii diplomatice”, 16 martie 2012, Chişinău] / Andrei Galben. – Mod de acces: www.agalben.ulim.md. – Accesat la 12 octombrie 2016.

2011

Galben, Andrei. Cuvânt de salut în numele Rectoratului şi a Senatului / Andrei Galben //    Dreptul contravenţional ca ramură distinctă a sistemului de drept: materialele simpoz. şt. studenţesc din 3 dec. 2010. – Chişinău: ULIM, 2011. – pp. 14-15.

Galben, Andrei. Discursul Rectorului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova = Выступление Ректора Международного Независимого Университета Молдовы (ULIM) А. И. Галбенa / Andrei Galben // Masa rotundă „Rusia – Moldova: un dialog în numele viitorului” = «Россия – Молдавия: диалог во имя будущего». – 2011. – pp. 68-70, 76-79.

Galben, Andrei. Globalizarea învăţământului superior contemporan. Exemplul ULIM, Republica Moldova : rap. prezentat la  World University Presidents Forum  (Shenzhen, China), 12-14 august 2011 / Andrei Galben //  România Liberă. – 2011. – 7 septembrie. – P. 6.

Galben, Andrei. Mesaj adresat Forului „Implementarea Spaţiului European al Învăţământului Superior în Republica Moldova. Realizări. Provocări. Acţiuni viitoare. Agenda 2020” : [1-2 decembrie 2011, Chişinău] / Andrei Galben //  Literatura şi arta. – 2011. –  8 dec. – P. 7.

Galben, Andrei. Mesaj de salut în cadrul inaugurării anului academic 2011-2012, 1 septembrie 2011 / Andrei Galben. – Mod de acces: www.agalben.ulim.md . – Accesat la 12 octombrie 2016.

2010

Galben, Andrei. [Mesaj de salut în cadrul conferintei Internationale a Rectorilor, Universitatea  Suleyman Demirel, Turcia, 11 octombrie 2010 ] / Andrei Galben – Mod de acces: www.agalben.ulim.md . – Accesat la 12 octombrie 2016.

Galben, Andrei. Discurs – inaugurarea anului academic 2010-2011, 1 septembrie 2010 / Andrei Galben – Mod de acces: www.agalben.ulim.md . – Accesat la 12 octombrie 2016.

Galben, Andrei. Discurs – Seminarul Intercultural Spania-Republica Moldova: Două frontiere ale Latinităţii, 14 septembrie 2010 / Andrei Galben – Mod de acces: www.agalben.ulim.md . – Accesat la 12 octombrie 2016.

Galben, Andrei. Mesaj de salut: adresat la inaugurarea Seminarului Intercultural Spania-Republica Moldova: Două frontiere ale Latinităţii, 14 septembrie 2010) / Andrei Galben //  Literatura şi arta. – 2010. – 16 sept. – P. 8.

2007

Galben, Andrei. Message du recteur de l’Universite, monsieur Andrei Galben, academicien: [adresat participanţilor colocviului intern. „Fracopolifonia: limbi şi identităţi”; 23-24 martie 2007, Chişinău] // La Francopolyphonie: langues et identites = Francopolifonia: limbi şi identităţi. – Vol. 2: colocviu intern., Chişinău, ULIM, 23-24 mart. 2007 / Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2007. – P. 5. – ISBN 978-9975-934-37-4.

2006

Galben, A. La francopolyphonie – defi du III-e millenaire: [message du A. Galben, Recteur de l`ULIM ] // La francoplyphonie comme vecteur de la communication = Francopolifonia ca vector al comunicării: colloque intern, 24 martie 2006, Chişinău, ULIM. – Ch., 2006. – P. 7. – ISBN 978-9975-934-97-8.