MESAJE DE CONDOLEANŢE ADRESATE ACADEMICIANULUI ANDREI GALBEN

2017

A încetat din viață rectorul ULIM, Andrei Galben : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Universităţii Tehnice din Moldovei ]. – Mod de acces : https://utm.md/blog/2017/12/17/a-incetat-din-viata-rectorul-ulim-andrei-galben/. – Accesat la 28. 12. 2017.

Adio rectorului Andrei Galben : [necrolog în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea colectivului Universității Libere Internaționale din Moldova] // Literatura şi arta. – 2017. – 21 decembrie. – P. 7. – Mod de acces : https://drive.google.com/file/d/13r9f76AaBau5y9fcKErtRbk4mseBfj_3/view. – Accesat la 27. 12. 2017.

Ambasada Statului Qatar, alături de familia Galben și comunitatea academică ULIM, în aceste clipe de tristețe profundă : Necrolog : [necrolog în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Ambasadei Statului Qatar]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/ambasada-statului-qatar,-alaturi-de-familia-galben-%C8%99i-comunitatea-academica-ulim,-in-aceste-clipe-de-triste%C8%9Be-profunda. – Accesat la 26. 12. 2017.

Candu, Adrian. Necrolog : [necrolog în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Guvernul Republicii Moldova] / Andrian Candu, Pavel Filip, Vladimir Hotineanu [et. al]. – Mod de acces : http://www.gov.md/ro/content/necrolog-5. – Accesat la 29. 12. 2017.

Candu, Adrian. Necrolog Andrei Galben : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării] / Andrian Candu, Pavel Filip, Vladimir Hotineanu [et. al]. – Mod de acces : http://mecc.gov.md/ro/content/necrolog-andrei-galben. – Accesat la 29. 12. 2017.

Cojocaru, Corina. Personalități de primă importanță a RM, absolvenți ULIM, alături de îndurerata familie Galben și îndoliata comunitate academică ULIM : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea dnei. Corina Cojocaru, delegat de țară pentru Organizația Mondială a Comerțului şi dl. Tudor Ulianovschi, ambasador al Republicii Moldova în Elvetia, Reprezentant Permanent pe lângă Oficiul ONU] / Corina Cojocaru, Tudor Ulianovschi. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/personalita%C8%9Bi-de-prima-importan%C8%9Ba-a-rm,-absolven%C8%9Bi-ulim,-alaturi-de-indurerata-familie-galben-%C8%99i-indoliata-comunitate-academica-ulim. – Accesat la 27. 12. 2017.

Comunitatea academică a ULIM, în doliu. A trecut la cele veșnice rectorul Andrei Galben : [mesaje de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Comunităţii academice a Universității Libere Internaționale din Moldova]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/comunitatea-academica-ulim-in-doliua-trecut-la-cele-ve%C8%99nice-rectorul-andrei-galben. – Accesat la 27. 12. 2017.

Condolences from the British Council Ukraine : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Consiliului Britanic din Ucraina]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/condolences-from-the-british-council-ukraine. – Accesat la 26. 12. 2017.

Condolences from the Embassy of the Republic of Korea : [mesaje de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Ambasadei Republicii Coreea]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/condolences-from-the-embassy-of-the-republic-of-korea. – Accesat la 28. 12. 2017.

Condolences from the Gimcheon University : [mesaje de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Universităţii din Gimcheon]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/condolences-from-the-gimcheon-university. – Accesat la 28. 12. 2017.

Condolences from the John Paul II Catholic University of Lublin : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Universităţii Catolice Papa Ioan Paul al II-lea din Lublin]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/condolences-from-the-john-paul-ii-catholic-university-of-lublin. – Accesat la 26. 12. 2017.

Dabija, Nicolae. La stingerea unei făclii : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 21 decembrie. – P. 7. – Mod de acces : https://drive.google.com/file/d/13r9f76AaBau5y9fcKErtRbk4mseBfj_3/view. – Accesat la 27. 12. 2017.

Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă a ONU și reprezentantă permanentă a PNUD în RM, exprimă condoleanțe ULIM și familiei Galben. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/dafina-gercheva,-coordonatoare-rezidenta-a-onu-%C8%99i-reprezentanta-permanenta-a-pnud-in-rm,-exprima-condolean%C8%9Be-ulim-%C8%99i-familiei-galben. – Accesat la 26. 12. 2017.

Duca, Gheorghe. Condoleanţe : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Președintelui Academiei de Științe a Moldovei, academician Gheorghe Duca] / Gheorghe Duca. – Mod de acces : http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8268&new_language=0. – Accesat la 28. 12. 2017.

Duca, Gheorghe. IN MEMORIAM ANDREI GALBEN. Academia de Științe a Moldovei, alături de familia îndoliată a regretatului Rector al ULIM : [mesaje de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea corpului academic, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, academician Gheorghe DUCA]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/in-memoriam-andrei-galben-academia-de-stiin%C8%9Be-a-moldovei,-alaturi-de-familia-indoliata-%C8%99i-a-regretatului-rector-al-ulim. – Accesat la 27. 12. 2017.

Duca, Gheorghe. Plecat în grija Domnului (02.09.1948 – 16.12.2017) : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Președintelui Academiei de Științe a Moldovei, academician Gheorghe Duca] / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. – 2017. – 21 decembrie. – P. 7. – Mod de acces : https://drive.google.com/file/d/13r9f76AaBau5y9fcKErtRbk4mseBfj_3/view. – Accesat la 28. 12. 2017.

Gheorghe Postică, șeful Cabinetului Ministrului Educației Naționale, Culturii și Cercetării: ”Sunt primul om, căruia Andrei Galben i-a mărturisit despre proiectul ULIM” : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea dlui. Gheorghe Postică, șeful Cabinetului Ministrului Educației Naționale, Culturii și Cercetării]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/gheorghe-postica,-%C8%99eful-cabinetului-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale,-culturii-%C8%99i-cercetarii:-%E2%80%9Dsunt-primul-om,-caruia-andrei-galben-i-a-marturisit-despre-proiectul-ulim%E2%80%9D. – Accesat la 26. 12. 2017.

Guţu, Ana. Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM Corabia ULIM va merge ferm înainte, aşa cum a fost construită şi lansată în larg de Andrei Galben : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea prim-vicerectorul ULIM, Ana Guţu] / Ana Guţu. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/ana-gu%C8%9Bu,-prim-vicerectorul-ulimcorabia-ulim-va-merge-ferm-inainte,-a%C5%9Fa-cum-a-fost-construita-%C5%9Fi-lansata-in-larg-de-andrei-galben. – Accesat la 26. 12. 2017.

Guţu, Ana. Mesaje de condoleanțe din partea Facultății de Litere, în memoria rectorului Andrei Galben / Ana Guţu, Abderrahmane RIDA, Direcția Europa Centrală și Orientală AUF [et al]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/mesaje-de-condolean%C8%9Be-din-partea-faculta%C8%9Bii-de-litere-in-memoria-rectorului-andrei-galben. – Accesat la 26. 12. 2017.

Han Ho Jin, directorul Centrului de Limba și Cultura Coreeană ”Se Jong”: ”Rectorul Andrei Galben mi-a influențat enorm viața” : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea dlui. Han Ho Jin, directorul Centrului de Limba și Cultura Coreeană ”Se Jong”]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/han-ho-jin,-directorul-centrului-de-limba-%C8%99i-cultura-coreeana-%E2%80%9Dse-jong%E2%80%9D:-%E2%80%9Drectorul-andrei-galben-mi-a-influen%C8%9Bat-enorm-via%C8%9Ba%E2%80%9D. – Accesat la 26. 12. 2017.

IN MEMORIAM ANDREI GALBEN : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Rectoratului și colectivului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău]. – Mod de acces : http://www.upsc.md/ro/in-memoriam-andrei-galben/. – Accesat la 29. 12. 2017.

IN MEMORIAM Andrei Galben, Academician şi Rector : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării] // Univers Pedagogic pro. – 2017. – 21 decembrie. – P. 12.

In memoriam Andrei Galben, rector ULIM : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”]. – Mod de acces : http://usmf.md/news/in-memoriam-andrei-galben-rector-ulim/. – Accesat la 29. 12. 2017.

In memoriam Rectorul Andrei GALBEN : [necrolog în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea colectivului Universității Libere Internaționale din Moldova]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/in-memoriam-rectorul-andrei-galben. – Accesat la 27. 12. 2017.

Les condoléances de l’équipe de la Direction Europe Centrale et Orientale de l’AUF : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Direcției Regionale Europe Centrale și Orientale a AUF]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/les-condoleances-de-l%E2%80%99equipe-de-la-direction-europe-centrale-et-orientale-de-l%E2%80%99auf. – Accesat la 27. 12. 2017.

Marandiuc, Vasili. S-a stins candela vieții Academicianului Andrei Galben : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Președintelui raionului Sîngerei, Vasili Marandiuc] / Vasili Marandiuc. – Mod de acces : http://www.singerei.md/noutati/item/1167-s-a-stins-candela-vietii-a-lui-andrei-galben.html. – Accesat la 28. 12. 2017.

Mesaj de condoleanțe al ambasadorului non-rezident al Statului Israel în RM : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Excelenței Sale Eliyahu Yerushalmi, ambasadorul non-rezident al Statului Israel în R. Moldova]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/mesaj-de-condolean%C8%9Be-al-ambasadorului-non-rezident-al-statului-israel-in-rm. – Accesat la 27. 12. 2017.

Mii de oameni deplâng dispariția pământească a rectorului Andrei Galben : [articol despre funeraliilor regretatului Academician, Rector Andrei Galben]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/galerie-foto-mii-de-oameni-deplang-dispari%C8%9Bia-pamanteasca-a-rectorului-andrei-galben. – Accesat la 26. 12. 2017.

Mii de oameni, la funeraliile rectorului Andrei Galben. ”Demnitatea istoricului unei națiuni mici cu ambiții mari” : [articol despre funeraliilor regretatului Academician, Rector Andrei Galben]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/mii-de-oameni,-la-funeraliile-rectorului-andrei-galben-demnitatea-istoricului-unei-na%C8%9Biuni-mici-cu-ambi%C8%9Bii-mari. – Accesat la 27. 12. 2017.

Necrolog în memoria academicianului Andrei Galben : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Preşedinţiei Republicii Moldova]. – Mod de acces : http://www.presedinte.md/rom/discursuri/necrolog-in-memoria-academicianului-andrei-galben. – Accesat la 28. 12. 2017.

Necrolog pentru rectorul Andrei Galben, semnat de conducători ai R. Moldova / Andrian Candu, Pavel Filip, Vladimir Hotineanu [et. al]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/necrolog-pentru-rectorul-andrei-galben,-semnat-de-conducatori-ai-r-moldova. – Accesat la 26. 12. 2017.

Necrologul Comunității Evreiești din Moldova : [necrolog în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Comunității Evreiești din Moldova]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/necrologul-comunita%C8%9Bii-evreie%C8%99ti-din-moldova. – Accesat la 26. 12. 2017.

Ploşniţa, Emanoil. sincere condoleanţe : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Emanoil Ploşniţa] / Emanoil Ploşniţa. – Mod de acces : http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=1551&l=ro. – Accesat la 28. 12. 2017.

Puşca, Andy Corneliu. MESAJ DE CONDOLEANŢE : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Rectorului Universităţii Danubius, conf. univ. dr. Andy Corneliu Puşca]. – Mod de acces : http://www.univ-danubius.ro/nout%C4%83%C5%A3i/mesaj-de-condoleante.html. – Accesat la 28. 12. 2017.

Pușcă, Andy. Universitatea DANUBIUS din Galați, alături de familia îndoliată a regretatului rector Andrei Galben și de comunitatea academică a ULIM : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Universităţii din Danubius din Galați] / Andy Puşcă. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/universitatea-danubius-din-gala%C8%9Bi,-alaturi-de-familia-indoliata-a-regretatului-rector-andrei-galben-%C8%99i-de-comunitatea-academica-a-ulim. – Accesat la 27. 12. 2017.

Râbacov, Ghenadie. In memoriam Andrei Galben, Rectorul și fondatorul ULIM / Ghenadie Râbacov. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/in-memoriam-andrei-galben,-rectorul-%C8%99i-fondatorul-ulim. – Accesat la 26. 12. 2017.

Rebeja, Irina. A decedat rectorul ULIM, Andrei Galben : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Radioului Studentus.md] / Irina Rebeja. – Mod de acces : https://studentus.md/educatie/decedat-rectorul-ulim-andrei-galben/. – Accesat la 28. 12. 2017.

S-a stins din viaţă Andrei Galben, rectorul Universității Libere Internaționale : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea administraţiei site-ului www.admiterea.md]. – Mod de acces : http://www.admiterea.md/s-stins-din-viata-andrei-galben-rectorul-universitatii-libere-internationale/. – Accesat la 28. 12. 2017.

S-a stins din viață rectorul Universității Libere Internaționale : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Ziarului de Gardă]. – Mod de acces : https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/s-a-stins-din-viata-rectorul-universitatii-libere-internationale. – Accesat la 28. 12. 2017.

Sandu, Antonio. O candelă aprinsă pentru Andrei Galben. Mesaje de condoleanțe : [mesaje de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea dl. Antonio Sandu, Preşedinte Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iaşi, România, dna. Lidia Nicoară, vicepreședinta Consiliului ULIM, președinta Uniunii Veteranilor și Invalizilor Muncii din R. Moldova, dr. Carolina Dodu-Savca, Docteur ès lettres, maître de conferences Chef du Département Philologie Française, IRIM, Coordinatrice du Centre Européen pour le dialogue intercultural, Irina Tiossa, director, Cultul Religios Penticostal al Creștinilor Credinței Evanghelice ”Templul Duhului Sfânt”] / Antonio Sandu, Lidia Nicoară, Carolina Dodu-Savca [et al]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/mesaje-de-condolean%C8%9Be1. – Accesat la 27. 12. 2017.

Şcerbina, Romeo. Decembrie sfâşiat de durere : [articol despre decedarea unor personalităţi deosebite, inclusiv despre rectroul ULIM, Andrei Galben] / Romeo Şcerbina // Literatura şi arta. – 2017. – 21 decembrie. – P. 8. – Mod de acces : https://drive.google.com/file/d/13r9f76AaBau5y9fcKErtRbk4mseBfj_3/view. – Accesat la 28. 12. 2017.

Sincere condoleanțe! : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Institutul de Relații Internaționale din Moldova]. – Mod de acces : http://irim.md/evenimente/2901/. – Accesat la 28. 12. 2017.

Tănase, Alexandra. Timpul. Se duc, ca fulgii : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea dnei. Alexandra Tănase, ziarul Timpul] / Alexandra Tănase. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/timpulse-duc,-ca-fulgii. – Accesat la 26. 12. 2017.

Tănase, Alexandra. Timpul. Se duc, ca fulgii : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea dnei. Alexandra Tănase, ziarul Timpul] / Alexandra Tănase // Timpul. – 2017. – 22 decembrie. – P. 4. – Mod de acces : http://www.timpul.md/articol/se-duc-ca-fulgii—–125538.html. – Accesat la 26. 12. 2017.

Un pios omagiu pentru rectorul Andrei Galben Portdrapel al educației și științei : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea dlui. Vladimir Chirinciuc, vicerector pentru Relații Internaționale. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/un-pios-omagiu-pentru-rectorul-andrei-galben-portdrapel-al-educa%C8%9Biei-%C8%99i-%C8%99tiin%C8%9Bei. – Accesat la 26. 12. 2017.

Universitatea ”Mykolas Romeris” din Vilnius, alături de îndoliata universitate soră : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Universităţii ”Mykolas Romeris” din Vilnius]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/universitatea-%E2%80%9Dmykolas-romeris%E2%80%9D-din-vilnius,-alaturi-de-indoliata-universitate-sora. – Accesat la 26. 12. 2017.

Universitatea din Cádiz împărtășește durerea marii pierderi a ULIM și regretă profund decesul rectorului Andrei Galben : [mesaj de condoleanţe în memoria Academicianului, Rectorului ULIM, Andrei Galben, din partea Universităţii din Cádiz]. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/universitatea-din-cadiz-imparta%C8%99e%C8%99te-durerea-marii-pierderi-a-ulim-%C8%99i-regreta-profund-decesul-rectorului-andrei-galben. – Accesat la 27. 12. 2017.

VIDEO. Miting de doliu în memoria lui Andrei Galben, rector academician al ULIM. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/video-miting-de-doliu-in-memoria-lui-andrei-galben,-rector-academician-al-ulim. – Accesat la 26. 12. 2017.

Yifeng, Wang. Mesaj de condoleanțe din partea Institutului CONFUCIUS ULIM și Universității Pedagogice Nord-Vest din China / Wang Yifeng, Radu Plămădeală. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/mesaj-de-condolean%C8%9Be-din-partea-institutului-confucius-ulim. – Accesat la 26. 12. 2017.

Западинский, Роберт. Прощай, мой друг и брат… condoleanțe : [послание соболезнований, адресованное академику, ректору ULIM, Андрею Гальбену, от Роберта Западинский, Глава Представительства федерального информационно-аналитического еженедельника “Российские Вести” в РМ, Вице-Председатель Союза российских соотечественников и русскокультурных граждан РМ] / Роберт Западинский. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/p%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9,-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82. – Accesat la 27. 12. 2017.

Посольство Российской Федерации в Республике Молдова выражает соболезнования в связи с кончиной известного молдавского учёного Андрея Галбена. – Mod de acces : http://ulim.md/news/ulim/p%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%. – Accesat la 28. 12. 2017.