ULIM sprijină varianta finală a proiectului Codului Educaţiei

În sfârșit, după mai bine de patru ani de discuții și variante ale mai multor proiecte ale Codului Educației, a fost propusă spre dezbateri publice o variantă perfecționată a acestuia în baza recomandărilor Consiliului Europei și a specialiștilor naționali, și sperăm că în curând va fi discutat și aprobat de Parlament mult râvnitul act legislativ.
De menționat că Legea Învățământului Republicii Moldova, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova în 1995, precum și amendamentele efectuate la această lege au impulsionat benefic la acel timp procesul educațional din țara noastră. În perioada de referință, acest document a constituit un act curajos și mult mai avansat în comparație cu unele state din Uniunea Europeană, care chiar până în anul 2000 nu dispuneau de o lege specializată în domeniu. În acest sens, pentru a aprecia obiectiv importanța Legii Învățământului din 1995, să facem o incursiune în spațiu și în timp. De atunci și până astăzi s-au consumat aproape două decenii. Au intervenit schimbări radicale în majoritatea domeniilor vieții sociale, economice, politice etc. A apărut necesitatea modificării conținutului Legii Învățământului din Republica Moldova și ajustării ei la condițiile asocierii la Uniunea Europeană.
Varianta finală a proiectului Codului Educației propusă spre dezbateri publice propune inițierea, realizarea și aprofundarea mai multor criterii și modalități ce țin de schimbarea nu doar a conceptului și strategiei educaționale, ci şi a mentalității sistemului educațional în ansamblu. ULIM exprimă susținerea acestei variante de proiect al Codului Educației și menționăm că, în viziunea noastră, este un proiect de lege foarte îndrăzneț, corespunde în ansamblu cerințelor epocii și este orientat spre viitor, spre modernizarea sistemului de învățământ național. Admit că mulți dintre domniile voastre nu veți sprijini acest deziderat, deoarece se dorește păstrarea conținutului vechi al sistemului educațional, doar îmbrăcat în veșmânt contemporan.
Mult stimați colegi și oponenți ai proiectului Codului Educației! Pentru a pătrunde în esența conținutului acestui proiect de lege și a noului model propus de către Ministerul de resort, pentru a-l sprijini sau respinge, vă îndemn să pătrundem în esența direcțiilor de dezvoltare strategică a țării în viitorul apropiat, în esența actelor și acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte și, foarte important, în esența și efectele – liberalizarea pieței, inclusiv a pieței serviciilor educaționale.
Ar fi o mare greșeală să se promoveze noul Cod al Educației pentru o perspectivă îndelungată în forma actualei Legi a Învățământului, dar modificată parțial. De conținutul și efectele Codului Educației trebuie să poarte răspundere nu doar autorii acestui proiect, Ministerul de resort, ci şi societatea în ansamblu. Situația din educație pe moment și în perspectivă este determinată de fiecare cetățean al țării de la atingerea vârstei majoratului și până la cei de vârsta venerabilă.
În ansamblu, proiectul Codului Educației are un caracter inovativ. Mai multe aspecte ale acestui document depășesc orizontul contemporan și nivelul de contemplare a specificului educației în ansamblu din Republica Moldova. De aceea, unele instituții, criterii, forme și metode incluse în acest proiect de lege au un caracter autentic novator, fiind sintetizate în acest document în baza modelului nord-american și a celui occidental.
De ce unii colegi sau concetățeni încearcă să anihileze sau sa denigreze acest proiect de lege? De ce anumite forțe ostile acestei variante de proiect de lege se opun cu atâta înverșunare adoptării lui?

(more…)

Vizita Ambasadorului Statelor Unite ale Americii la ULIM

Ziua de vineri, 22 noiembrie, 2013 a fost marcat de vizita la ULIM a Ambasadorului Statelor Unite ale Americi, E.S. William H.MOSER. Evenimentul a demarat cu întrevederea protocolară a Ambasadorului cu domnul Andrei Galben, Rector ULIM, în cadrul căreia s-a discutat despre statul actual al relațiilor moldo-americane cât și despre evoluția acestora. De asemenea a fost menționat faptul că ULIM reprezintă un ”pașaport al transformărilor internaționale” spre binele societății din Republica Moldova. În acest context Domnul Ambasador s-a arătat impresionat de seria evenimentelor internaționale care au avut loc la ULIM în decursul săptămânii curente.

Ulterior, Excelența Sa a prezentat o prelegere publică pentru studenții și profesorii de la ULIM. Șeful diplomației de la Chișinău a ținut să-și exprime deosebita plăcere de a se afla iarăși în fața comunității academice ulimistă și de posibilitatea oferită de a vorbi liber și degajat de toate problemele politice. De această dată diplomatul american a vorbit despre activitățile concrete pe care Ambasada SUA le desfășoară în Republica Moldova, pentru a ajuta statul să atingă cote cât mai înalte de dezvoltare democratica. Investițiile americane în ultimii 20 de ani constituie aproximativ 1 bilion USD. Destinația prioritară ale acestor investiții este dezvoltarea societății civice, pentru reforma instituțiilor de conducere în stat și în sectorul economic. Totodată se întreprind măsuri de a reforma sistemul justiției al Republicii, și anume de a anihila fenomenul corupției, care reprezintă un obstacol real în democratizarea societății și avansarea acesteia. Acest fenomen descurajează investițiile și donațiile străine, a menționat domnul Moser.

Motivul acestor multiple acțiuni americane este defapt dorința poporului american de a ajuta statele din întreaga lume să atingă un nivel de trai mai bun și să le ajute să se dezvolte.

În final, diplomatul american a îndemnat publicul prezent să lupte cu fenomenele care reprezintă un pericol pentru accederea Republicii Moldova la un rang mai înalt pe arena internațională, și să încerce să facă o schimbare în societate. În aceeași ordine de idei, Excelența Sa, a sfătuit studenții să fie cetățeni cât mai activi ai acestei tări și să nu permită ca legile să fie încălcate.


Lucrările celei de a 26-a Adunări a Regionalei Europa a Adunării Parlamentare a Francofoniei

La data de 20 noiembrie, la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, în Aula Magnifica, au continuat lucrările celei de a 26-a Adunări a Regionalei Europa a Adunării Parlamentare a Francofoniei. Parlamentarii au fost salutaţi de către rectorul ULIM, Dl. Andrei Galben.

Cele două prezentări ale acestei dimineţi au fost consacrate dreptului internaţional ca sistem de democratizare şi europenizare a Republicii Moldova – prezentare făcută de către Dl. Vitalie Gamurari, profesor de drept internaţional, şi inserării profesionale a absolvenţilor francofoni prin intermediul proiectelor AUF – prezentare făcută de către Dl. Roman Kwiatkowskii, Responsabilul Antenei AUF la Chişinău. În cadrul dezbaterilor care au urmat după prezentări, participanţii la reuniune s-au interesat de sistemul de formare profesională tehnică, de rata de angajare a tinerilor absolvenţi şi mecanismul de evaluare al acestui proces, de paleta schimburilor academice care depăşesc cadrul francofoniei, de problemele legate de crimele de război în regiunea separatistă a Transnistriei şi posibila reglementarea a lor conform normelor de drept internaţional, şi altele.

Parlamentarii, la finele lucrărilor, au făcut turul locației Antenei AUF, care începând cu septembrie 2013 este găzduită de către ULIM.

  » Click to zoom ->  » Click to zoom ->

Discursul inaugural al dlui Andrei GALBEN, Rector ULIM

(more…)

Ministrul de Externe al României, Dl. Titus CORLĂȚEAN în vizită la ULIM

Domnul Titus CORLĂȚEAN, Ministru de Externe al României a efectuat marți, 19 noiembrie, curent o vizită oficială la ULIM. În cadrul acesteia, înaltul demnitar a prezentat o prelegere publică pentru audiența prezenta, intitulată: ”Integrarea Europeană a Republicii Moldova-proces ireversibil”.

(more…)

Cea de-a treia ediție a Consiliului Institutului Confucius din cadrul ULIM

Pe data de 7 noiembrie 2013, în incinta ULIM, a avut loc cea de-a treia ediție a Consiliului Interuniversitar al Institutului Confucius din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, la care au participat din partea Universităţii Pedagogice de Nord-Vest din China – Vice-rectorul Universităţii, Domnul Tian Shu, Directorul Centrului de Cooperare Internaţională, Domnul Quan Xiaohui, Şeful de Birou al Centrului de Cooperare Internaţională, Doamna Sun Mei şi din partea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova – Rectorul Universităţii, Academician, Domnul Andrei Galben, Vicerectorii ULIM, Doamna Viorelia Moldovan-Batrînac şi Domnul Nicolae Ţâu, Directorul din partea Chinei al Institutului Confucius din cadrul ULIM, Doamna Ma Linjuan. La deschiderea şedinţei a fost citită scrisoarea de felicitare din partea Ambasadei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova cu ocazia Consiliului Interuniversitar al Institutului Confucius din cadrul ULIM.

În cadrul celei de-a treia ediții a Consiliului Interuniversitar al Institutului Confucius din cadrul ULIM, a fost analizat bugetul şi conturile finale din ediţia precedentă şi implementarea proiectelor majore din anul precedent, precum şi situaţia curentă a predării limbii Chineze. Membrii Comitetului au prezentat opinii şi sugestii referitoare la dezvoltarea Institutului Confucius din cadrul ULIM. Ambele părţi au exprimat opinii comune în privinţa planurilor ce urmează a fi realizate. De asemenea, a fost discutat şi aprobat planul de activităţi pentru anul 2014.

(more…)

Conferinţă internaţională la ULIM – Ştiinţa universitară în contextul integrării europene

A devenit deja o tradiţie ca, anual, în luna octombrie, Universitatea Liberă Internaţională din Chişinău să fie gazda unui eveniment de excepţie –  Conferinţa Ştiinţifică „Universitas Europae”, în cadrul căreia personalităţi de notorietate din domeniul învăţământului superior, oameni de știință, experți, savanţi cu renume mondial iau în dezbatere cele mai acute probleme ale ştiinţei contemporane. Ediţia curentă, a XXI-a la număr, a adus în prim-plan o temă deosebit de actuală –  „Știința Universitară în contextul Integrării Europene”.

Aula Magnifica, ora 9.30

Aula Magnifica, sala unde se desfăşoară cele mai importante evenimente ştiinţifice la ULIM, a fost şi de această dată neîncăpătoare, deoarece la conferinţa ştiinţifică anuală „Universitas Europaea XXI: Știința Universitară în contextul Integrării Europene” au venit, ca întotdeauna, şi mulţi studenţi, alături de profesorii ULIM şi oaspeţii invitaţi. Cei prezenţi sunt salutaţi de către rectorul ULIM, academicianul Andrei Galben, vicerectorul pentru Relaţii Internaţionale, Nicolae Ţâu. Conferinţa îşi începe lucrările prin mesajul inaugural al doamnei Ludmila Coadă, vicerector pentru ştiinţă, moderatoarea evenimentului.

În cuvântul său de deschidere, rectorul Andrei Galben s-a referit la semnificaţia unor astfel de evenimente ştiinţifice de amploare și a menționat că pe parcursul celor 21 de ani de activitate ULIM a demonstrat viabilitate și s-a manifestat activ atât pe plan național, cât și internațional. În  discursul său dl Andrei Galben a subliniat importanţa implementării noilor tehnologii informaţionale în procesul de studii și de cercetare. Potrivit rectorului ULIM, acestea constituie o adevărată revoluţie în procesul evolutiv al savantului contemporan.

Diplomaţii aşteaptă cu optimism Summit-ul de la Vilnius

Întrucât tema conferinţei i-a vizat în egală măsură atât pe profesori, savanţi, cât şi pe politicieni, diplomaţi, printre înalţii oaspeţi participanţi la eveniment au fost Excelența Sa, Mehmet Selim Kartal, ambasadorul Turciei în Republica Moldova, și Ghenadii Altuhov, Ministru consilier la Ambasada Ucrainei în Republica Moldova. Primul, a relatat asistenţei despre experiența Turciei în relațiile cu Uniunea Europeană. Procesul de europenizare a acestui stat a început încă în 1993. În tot acest răstimp Turcia a întreprins diferite acțiuni în vederea aderării la familia europeană, însă a întâmpinat şi unele dificultăți. “Turcia încă se află în proces de transformare”, a menționat Excelența Sa, precizând că ultimul raport în acest sens arată că ţara sa a implementat reforme impunătoare, care au facilitat apropierea de Uniunea Europeană. Între altele, Excelența Sa, Mehmet Selim Kartal, a apreciat eforturile Republicii Moldova de cooperare cu Uniunea Europeană și a remarcat faptul că ţara noastră se bucură de o susținere reală din partea multor state europene.

La rândul său, Ghenadii Altuhov s-a referit la relațiile dintre Ucraina și Uniunea Europeană în contextul Summit-ului de la Vilnius. „Republica Moldova și Ucraina au foarte multe tangențe în politica promovată în raport cu UE”, a menționat diplomatul ucrainean. În opinia sa, ambele state și-au exprimat clar dorința de a adera la Uniunea Europeană. În ciuda presiunilor efectuate din partea unor state terțe, care declară că aderarea la UE ar fi o apocalipsă pentru Moldova şi Ucraina, cele două ţări își continuă ferm calea spre europenizare. „Am ales UE pentru că este o structură care s-a dovedit a fi eficientă”, a remarcat Ghenadii Altuhov, făcând referire şi la nivelul de trai mai ridicat din ţările comunităţii europene. El a mai subliniat şi faptul că, pentru Ucraina aderarea la UE constituie calea spre crearea statului modern, care va putea asigura cetățenilor săi un mod decent de viață, de aceea „semnarea Acordului de Asociere este un pas istoric”. Diplomatul ucrainean și-a exprimat speranța că Moldova și Ucraina vor marca un nou succes în cadrul summit-ului de la Vilnius.

După şedinţa plenară au urmat ateliere tematice la toate facultăţile ULIM.

Facultatea de Litere şi-a marcat jubileul de 20 de ani

În cadrul Conferinţei a avut loc şi un colocviu cu participare internaţională:UNIVERSALIZAREA SCRIITORILOR BASARABENI PRIN TRADUCERE”, dedicat împlinirii a două decenii de la fondarea Facultăţii de Litere şi Zilei Internaţionale a Traducătorilor. Colocviul a fost organizat de Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca” în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Moldova şi şi-a propus să valorifice valenţele literare basarabene prin transgresarea frontierelor naţionale.

Evenimentul s-a desfăşurat în şedinţa plenară şi în cinci secţiuni ştiinţifice: Traducerea ca politică de promovare a literaturii române din Basarabia; Traducerea literară în RM şi exportul literar; Traducerea poetică şi universalizarea limbajului poetic; Traducătorul român vs traducătorul occidental; Autotraducerea literară. Geografia participanţilor a fost şi ea variată –  Republica Moldova, Franţa, Marea Britanie, România, Cehia, Slovacia, Ucraina. Printre invitaţii de onoare au fost traducătorii notorii Alistair Ian Blyth (Marea Britanie), Jean-Louis Courriol şi Estelle Variot (Franţă), Jiří Našinec (Cehia), Leo Butnaru, Miroslava Metleaeva, Ion Mărgineanu (Republica Moldova) şi alţii.

În cadrul Colocviului au avut loc şi lansări de carte: volumele prezentate de Uniunea Scriitorilor din Moldova şi cele apărute sub egida Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM. În continuarea logică a lucrărilor Colocviului traducătorii invitaţi au ţinut prelegeri  privind particularităţile şi subtilităţile traducerii literare ţinute în faţa studenţilor anului II şi III ai Facultăţii de Litere, ULIM.

Serviciul de presă al ULIM

Ambasadorul Ucrainei a vizitat ULIM pentru a treia oară

În noul an de studii, Universitatea Liberă Internaţională din  Moldova a reluat o frumoasă tradiţie stabilită în anii precedenţi – întâlnirile studenţilor şi ale corpului profesoral cu ambasadorii ţărilor străine care au misiuni diplomatice la Chişinău. De această dată, ULIM l-a primit în vizită pe Ambasadorul Ucrainei, Excelenţa Sa, Serghei Pirojkov.

Evenimentul a demarat cu întrevederea protocolară a diplomatului ucrainean cu rectorul ULIM, academicianul Andrei Galben, la care a participat şi Nicolae Ţâu, vicerector pentru Cooperare Internaţională. Apoi, în Sala Mediatecii, proaspăt renovate, distinsul oaspete s-a întâlnit cu studenţii şi profesorii ULIM, pentru care a ţinut o prelegere publică.

Trei subiecte actuale au stat la baza acestei prelegeri. Primul, s-a referit la semnarea de către |Ucraina a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana, care va avea loc în noiembrie 2013 la Vilnius. După cum se ştie, tot atunci, R. Moldova va parafa acest Acord cu UE. În contextul dat, Excelenţa Sa a menţionat că în Ucraina au loc dezbateri intense pe această temă, deoarece ideea încheierii Acordului de Asociere la UE are atât susţinători, cât şi opozanţi. Un sondaj de opinie, efectuat recent, arată totuşi că pe parcursul ultimilor cinci ani de când Ucraina duce tratative cu UE, societatea a făcut clar alegerea, pledând pentru integrarea europeană, şi nu pentru aderarea la Uniunea Euroasiatică. ”Pe an ce trece, în Ucraina creşte numărul simpatizanţilor ideii de integrare europeană”, a constatat Serghei Pirojkov. (more…)

Semnarea Contractului de colaborare încheiat cu Ministerul Mediiului și ULIM

La 6 septembrie, curent, Ministerul mediului, în persoana ministrului Gheorghe ȘALARU și Universitatea LIberă Internațională din Moldova, în persoana rectorului Andrei GALBEN au încheiat un Contract de colaborare, obiectivul căruia îl constituie grija instituțiilor față de soarta mediului și ecologia în Republica Moldova.

Scopul primordial în contextul semnării acestui acord este unul durabil, care va contribui la fortificarea mediului și ecologiei țării. În document se stipulează căile și metodele de contribuire reciprocă la dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a părţilor contractante, pregătirea în cadrul ULIM a specialiştilor în  domeniul mediului  şi ecologiei în corespundere cu planurile de studii şi programele de instruire cu folosirea tehnologiilor educaţionale  moderne şi ale metodelor avansate de organizare a studiilor. Studenții Facultăţii Biomedicină şi Ecologie a ULIM vor avea oportunitatea să desfășoarei practica în cadrul Ministerului Mediului, toți doritorii vor avea posibilitatea de a conlucra în domeniul cercetărilor ştiinţifice. În acest scop Ministerul Mediului se obligă să asigure toate condițiile optime pentru desfășurarea practicii instructive şi de licenţă, va  acorda  studenţilor asistenţă şi informaţia necesară privind organizarea şi activitatea sistemului mediului potrivit Legislaţiei Republicii Moldova şi a Actelor Internaţionale. ULIM va organiza conferinţe, simpozioane, la care vor fi discutate diverse probleme ale mediului, va pune la dispoziţia colaboratorilor Ministerului Mediului fondurile bibliotecii, sălile computerizate, informaţii cu privire la cercetările ştiinţifice în domeniului mediului.
Contractul a fost încheiat pe un termen de 5 ani şi intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi contractante

Page 11 of 27« First...910111213...20...Last »