Inaugurarea anului academic 2013-2014 la ULIM

Conform unei frumoase tradiţii, începutul noului an de învăţământ a fost marcat cu mult fast de către colectivul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. La 1 septembrie, studenţii şi profesorii, în special tinerii proaspăt înmatriculaţi la studii la ULIM, şi-au dat întâlnire în Sala Palatului Naţional „Nicolae Sulac”.

La eveniment au participat Doamna Ana GUŢU, Prim Vicerector ULIM, deputat în Parlamentul RM, Doamna Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÂNAC, Vicerector pentru Studii ULIM, Dl. Nicolae ŢÂU, Vice-rector pentru Relaţii Internaţionale, alţi reprezentanţi ai conducerii acestei instituţii. În mesajul său de salut, Prim Vicerectorul Ana GUŢU i-a felicitat pe studenţii anului I cu ocazia unui nou început în viaţa lor, îndemnându-i să fie prieteni buni cu cartea, pentru că numai astfel vor putea deveni specialişti de calitate. ”Educaţia este esenţială pentru viitorul unei persoane”, a menţionat Dumneaei în discursul inaugural, aducând drept exemplu viaţa înţeleptului Socrate – condamnat la moarte pentru respectul său faţă de ştiinţă şi educaţie, dar apreciat apoi, peste vremuri, când meritele şi conceptele sale au fost unanim recunoscute. (more…)

LA ULIM A FOST INAUGURAT AL NOUĂLEA CENTRU DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE

La 17 mai, curent, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Ambasadorul Dirk Schuebel a efectuat o vizită oficială la ULIM. Excelenţa Sa a purtat discuţii în  Sala de Protocol, la care au participat rectorul ULIM, Andrei Galben, prim-vicerectorul ULIM, Dna Ana Guţu, vicerector pentru relaţii internaţionale, Dl Nicolae Ţâu şi Vitale Budeci, Directorul Centrului pentru Cooperare Internaţională.

La inaugurarea centrului din incinta ULIM au participat şeful Delegaţiei UE la Chişinău, ES Ambasadorul Dirk Schuebel şi rectorul ULIM Andrei Galben, în prezenţa a aproximativ o sută de studenţi.Centrul de Informare al Uniunii Europene (CIUE) a fost lansat astăzi, 17 mai la Chişinău, în incinta  Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM). Scopul activităţii CIUE, deschise de către Delegaţia UE în Moldova în mai multe regiuni din R. Moldova,  este de a oferi cetăţenilor acces liber şi gratuit la informaţii despre Uniunea Europeană, precum şi publicaţii oficiale.

CIUE oferă acces liber la resursele lor şi sunt deschise publicului larg, inclusiv tinerilor, studenţilor, specialiştilor din diverse domenii şi oamenilor de afaceri.

În Republica Moldova au fost înfiinţate, din 2007 până acum, opt Centre de Informare ale Uniunii Europene, inclusiv la Bălţi, Cahul, Comrat, Soroca şi Ungheni. În capitala Republicii Moldova există patru astfel de instituţii. Cetăţenii Republicii Moldova pot găsi aici informaţii şi literatură de specialitate, care acoperă o gamă vastă de domenii, precum programele şi instrumentele UE dedicate ţărilor care fac parte din Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv Republica Moldova, legislaţia UE, regulile de afaceri şi, nu în ultimul rând, informaţii din cultură.

Reţeaua CIUE din Republica Moldova primeşte materiale şi literatură de specialitate gratuite de la Biroul de Publicaţii al Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg. În acest sens, a fost semnat un acord de colaborare cu fiecare instituţie de învăţământ-gazdă. În baza acestuia, Uniunea Europeană s-a angajat să livreze gratuit şi permanent materiale solicitate de coordonatorii Centrelor de Informare.

Cei care doresc să se informeze pe larg despre Uniunea Europeană, o pot face la următoarele instituţii: liceul „Constantin Stere” (Soroca), Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Medicină şi Farmaceutică din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Chişinău), Universitatea de Stat „Alecu Russo” (Bălţi), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” (Cahul), Universitatea de Stat din Comrat (Comrat) şi liceul “Vasile Alecsandri” (Ungheni).

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: www.eeas.europa.eu/delegations/moldova

Refclectarea evenimentului în mass-media

Ziarul Panorama

Ziarul TIMPUL

Excelenţa Sa, Ambasadorul Republicii Polonia la Chişinău, Dl. Artur MICHALSKI în vizită la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

La data de 18 aprilie, curent, cu o vizită oficială, la ULIM s-a aflat, Excelenţa Sa, Ambasadorul Republicii Polonia la Chişinău, Dl. Artur MICHALSKI.

Vizita a demarat cu întrevederea protocolară dintre Ambasador şi Dl. Andrei GALBEN, Rector ULIM, în cadrul căreia, Domniile Sale, au vorbit despre realizările obţinute în rezultatul colaborării dintre ULIM şi Ambasada Poloniei la Chişinău. În acest context, Excelenţa Sa i-a mulţumit Rectorului ULIM pentru organizarea la cel mai înalt nivel a vizitei Mareşalului Senatului Polonez, Dl. Bogdan BORUSEWICZ la ULIM, din data de 11 martie, 2013. În acelaşi timp, Excelenţa Sa, a ţinut să menţioneze că Ambasada Poloniei va susţine şi în continuare dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre ambele instituţiei. De această dată, Excelenţa Sa le-a vorbit despre realizările Poloniei de la declararea Independenţei până în prezent. Un accent aparte a fost pus pe efectele pozitive pe care le-a avut asupra ţării sale aderarea la Uniunea Europeană. În această ordine de idei, ambasadorul Artur Michalski a menţionat că poporul polonez susţine Republica Moldova pe calea integrării europene şi este dispus să ne ofere tot sprijinul său. În final, domnul ambasador a invitat studenţii şi profesorii să participe la Inaugurarea Expoziţiei cu genericul „Apărătorul cauzei copiilor. Povestea lui Janusz Korczak”, dedicată vieţii şi activităţii lui Janusz Korczak, polonez de origine evreiască, pedagog, doctor şi literat. Materialele, expuse în holul ULIM, vor putea fi vizionate timp de o lună.

Evenimentul a fost organizat de către Ambasada Republicii Polonia la Chişinău în cooperare cu Centrul  pentru Cooperare Internaţională ULIM. Moderatorul prelegerii a fost Dl. Nicolae ŢÂU, Vice-rector pentru Cooperare Internaţională ULIM.

Semnarea Memorandumului de Cooperare dintre Compania Core ICC şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Luni, 15 aprilie, ora 12:30, în Sala Mică a Senatului ULIM a fost semnat Memorandumul de Cooperare în vederea dezvoltării tehnologiilor informaţionale dintre Compania din Coreea de Sud, Core ICC şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Ceremonia a fost oficiată de către Domnul Andrei GALBEN, Rector ULIM, Domnul Soo Seong MYEONG, Director, Președintele consiliului de administrație al Companiei Core ICC, Domnul Dae Hwan BYUN, Specialist tehnic Core ICC. De asemenea în cadrul ceremoniei au participat Dl. Nicolae ŢÂU, Vice-rector pentru Cooperare Internaţională, Dl. Veaceslav PERJU, Decan Facultatea de Informatică şi Inginerie, Dl. Han Ho Jin, Director al Centrului pentru Cultură şi Limbă Coreeană „Se Jong” ULIM şi Dl. Chang Eun LEE, Reprezentantul Companiei Core ICC în cadrul ULIM.

Părţile semnatare au concis să colaboreze în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi să contribuie la dezvoltarea continuă a  acesteia. Părţile de asemenea au căzut de acord să efectueze cercetări în domeniul vizat, şi în domeniul sistemul educaţional de administrare şi alte domenii de cercetare.

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Israel în Republica Moldova în vizită la ULIM

Dezvoltarea relaţiilor de cooperare moldo-israilene, în domeniul universitar, a constituit subiectul principal al discuţiilor din cadrul întrevederii protocolare pe care ambasadorul Israelului la Chişinău, E.S. Oren David a avut-o, joi 11 aprilie, cu rectorul ULIM, academicianul Andrei Galben.

În cadrul întâlnirii, a fost reconfirmată dorinţa reciprocă de a acţiona în comun pentru intensificarea relaţiilor de colaborare dintre ULIM şi Ambasada Israelului la Chişinău pe diferite planuri – cultural, educaţional şi academic. Menţionăm că relaţiile bilaterale dintre Ambasada Israelului şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova au fost iniţiate încă în anul 2009, prin inaugurarea Aulei Israel în incinta ULIM.

Rectorul ULIM, academicianul Andrei Galben a propus extinderea colaborării ULIM cu mai multe universităţi din Israel prin semnarea unor acorduri de colaborare academică şi elaborarea unui ciclu de lecţii privind Istoria poporului si civilizaţiei evreeşti în contextul european şi mondial. Ciclul de lecţii, care va fi elaborat de partea israeleană şi  predat de profesori din Israel, urmează să fie inclus în Curricula de studii a ULIM din 1 septembrie 2013.

În cadrul vizitei la ULIM, E.S. Oren David a ţinut o lecţie publică la tema: Israelul la 65 de ani. În discursul său domnul ambasador s-a referit la principalele etape de dezvoltare a statului Israel, din 1948, anul formării, până în prezent, evidenţiind principalele probleme cu care s-a confruntat Israelul în această perioadă şi strategiile pe care le-a implementat în domeniul politic, economic pentru a soluţiona aceste probleme. Referindu-se la   relaţiile bilterale dintre Israel şi Republica Moldova, diplomatul israelian le-a calificat drept fiind ”într-o ascensiune continuă”.

La eveniment a participat vicerectorul ULIM pentru cooperare internaţională, Nicolae Ţâu.

Consiliului Învăţământului Superior din Turcia ( YOK) apreciază înalt activitatea ULIM

O delegaţie a Consiliului Învăţământului Superior din Turcia (YOK) s-a aflat recent într-o vizită de lucru la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Din componenţa acesteia au făcut parte nume de prestigiu ale învăţământului turc – Prof. Dr. Yakta SARAÇ, Yükseköğretım Kurulu Başkan Vekıli, Preşedınte iınterimar al Consiliului Învăţământului Superior din Turcia, Prof. Dr. Durumuş GÜNAY, Yükseköğretım Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi şi Prof. Dr. Mehmet ŞIŞMAN, Yükseköğretım Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi, membri ai Consiliului, Serpil AYTEKIN, Yükseköğretım Kurulu Başkanlığı Şube Müdürü, Şef de Departament al Consiliului Învăţământului Superior din Turcia.

În timpul vizitei delegaţia compusă din înalţi demnitari ai învăţământului superior din Turcia au studiat şi analizat activitatea didactică şi ştiinţifică cât şi alte componente instituţionale ULIM, după care au avut întrevederi cu studenţi, profesori, conducerea ULIM-ului şi în special cu rectorul ULIM, Andrei Galben,   vicerectorul pentru Relaţii Internaţionale ULIM, Nicolae Ţâu, directorul pentru Cooperare Internaţională, Vitalie Budeci şi alţi reprezentanţi ai ULIM. Au fost abordate probleme ce vizează recunoaşterea ULIM-ului în Turcia, fapt despre care Dl Prof. Dr. Yakta SARAÇ, Yükseköğretım Kurulu Başkan Vekıli, a comunicat în vederea includerii ULIM în registrul instituţiilor străine recunoscute pe teritoriul Turciei. S-a discutat privitor la acreditarea ULIM în Turcia, fondarea unei universităţi mixte moldo-turce şi turco-moldave, recunoaşterea diplomelor ULIM de către Consiliul Învăţământului Superior din Turcia, mobilitatea academică, participarea în comun cu instituţiile de învăţământ superior din Moldova şi Turcia în proiecte regionale europene etc.

Delegaţia turcă s-a documentat cu actele de funcţionare a instituţiei, au luat cunoştinţă de patrimoniul ULIM, blocurile de studii, sălile de lectură, aulele dotate cu echipament ultra modern, aulele pentru conferinţe şi multe alte spaţii. Aceste întrevederi au drept scop extinderea pe viitor a cooperării ULIM cu instituţiile de învăţământ superior din Turcia. În timpul vizitei delegaţia Consiliului Învăţământului Superior din Turcia (YOK) au vizitat şi Universitatea din Comrat.

De menţionat că ULIM a semnat acorduri de colaborare cu Universitatea BILGE din Ankara, Universitatea Hacettepe din Ankara şi Universitatea  “Süleyman Demirel ”,Isparta.

Colocviul internațional Francofon „Francopolifonia” Ediţia 2013

La 29 martie, în Aula Magnifica a Universității Libere Internaționale s-a derulat Colocviul internațional Francopolifonia, ediția 2013, organizat de Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale din cadrul Facultății de Litere, în colaborare cu Universitatea Paris Est Créteil din Franța și suportul financiar al ULIM și Mobias Banca, Groupe Société Générale. În acest an colocviul a avut genericul Interculturalitatea și mondializarea semiotică prin prisma lingvisticii, literaturii, traducerii și comunicării și a întrunit peste 60 de cercetători din Franța, România, RM, SUA, Federația Rusă, Ucraina, Belorusia, Iordania.

În ședința plenară, după mesajul de salut al rectorului universității, acad. Andrei Galben, personalități notorii din lumea francofonă au prezentat comunicări de importanță primordială pentru comunitatea științifică: acad. Răzvan Theodorescu, România; prof. univ. dr. Ana Guţu, ULIM; prof. univ. dr.  Thanh-Vân Ton-That, Universitatea Paris-Est Créteil; conf. univ. dr. Nicolas Samson, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România.

La sfârșitul ședinței plenare a avut loc o expoziție a publicațiilor ICFI iar în după-amiaza zilei lucrările colocviului s-au desfășurat în cadrul a 4 ateliere.

Vezi aici mesajul rectorului ULIM Andrei Galben adresat participanţilor la conferinţă

Programme (View in Google)

Page 12 of 27« First...1011121314...20...Last »