Vizita Secretarului de Stat al Carolinei de Nord, SUA, Dna Elaine F. Marshall la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Joi, 23 iunie,  Dna Elaine F. Marshall, Secretar de Stat al  Carolinei de Nord, SUA şi Preşedintele Comisiei mixte al Parteneriatului Bilateral Carolina de Nord şi Republica Moldova, a intreprins o vizită la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. În cadrul vizitei, dna Elaine F. Marshall a avut o întrevedere cu dl Andrei Galben, Academician, Rector ULIM unde au purtat discuţii cu privire la acţiunile întreprinse în baza acordului de colaborare. Rectorul ULIM, a adus mulţumiri Dnei Secretar de Stat, pentru contribuţia valoroasă întru asigurarea accesului cadrelor didactice  şi studenţilor ULIM la bibliotecile digitale a celor mai mari Universităţi din Carolina de Nord. Totodată, Domnul Rector a reiterat posibilitatea de a dezvolta relaţiile de colaborare prin realizarea mobilităţii academice, cercetările de interes comun şi a unor programe comune de incluziune a studenţilor cu nevoi speciale. La  această întrevedere  au mai participat: Jonathan Hayes, ataşat politic şi economic, Ambasada SUA, Viorelia Moldovan-Batrînac, Vicerector pentru Ştiinţă şi Educaţie ULIM, Gerhard Ohrband, Vicerector pentru Cooperare Internaţională,  Zinaida Sochircă, Director DIB ULIM. De asemenea dna Elaine F. Marshall a vizitat Departamentul Informaţional Biblioteconomic. Excelenţa Sa, a susţinut şi promovat ideea Dnei Director general DIB, Zinaida Sochircă, pentru crearea parteneriatului internaţional între bibliotecile academice din Carolina de Nord şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

Semnarea acordului de colaborare cu Universitatea din Oklahoma

Marti, 17 mai, ora 10.00, în Sala de Protocol a fost semnat acordul de colaborare între ULIM şi Oklahoma State University din Statele Unite. În cadrul întrevederii dintre conducerea ULIM şi delegaţia din SUA condusă de prof. Michael Dix au fost puse în discuţie diverse aspecte ce ţin de viitoarea cooperare în plan academic şi cultural.

Inaugurarea Aulei Polonia în cadrul ULIM

Miercuri, 11 mai, ora 11.10, etajul 3, a avut loc ceremonia de inaugurare a Aulei Polonia, manifestare organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova. Invitatul de onoare la eveniment, Excelenţa Sa Dl Bogumil Luft, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în RM, a ţinut o lecţie publică pe tema „Relaţiile moldo-polone”. La eveniment au participat de asemenea rectorul ULIM, academician Andrei Galben, profesori şi studenţi.

Forumul „Rusia şi Moldova: dialog în numele viitorului”

Marţi, 19 aprilie 2011, ULIM a fost gazda unui eveniment de importanţă majoră, şedinţa a patra a forumului „Rusia-Moldova: dialog în numele viitorului” cu genericul „Rusia şi Moldova: provocările modernizării”. Participanţii la întâlnire au discutat chestiuni ce vizează democratizarea sistemului politic, dezvoltarea economiei în bază inovaţională în contextul proceselor integraţionale în Eurasia, cooperării ştiinţifico-tehnice internaţionale, precum şi implementării noilor tehnologii. La seminar au participat: rectorul ULIM, Academician, Andrei Galben, Excelenţa Sa Ambasadorul Rusiei în Moldova Dl. Valerii Cuzmin, Directorul Institutului de cercetări ştiinţifice în domeniul proprietăţii intelectuale al FR Vladimir Lopatin, conducătorul Casei Conaţionalilor din Moscova Serghei Seredin, Rectorul Universităţii de Stat EC,  Dl. Baburin Sergiu, Directorul general „AMG Holdng” Ciornîi Nicolai, şi alţi reprezentaţi din mai multe centre universitare din F.R., Ministrul Economiei R.M., Valeriu Lazăr  şi alţi înalţi demnitari de stati din Republica Moldova. Organizatorii acestei conferinţe au fost – Ambasada Rusiei în Moldova şi Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură în RM în parteneriat cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM).

Vezi discursul Dl. Rector ULIM, Academician Andrei Galben

Pentru mai multe detalii accesează http://www.newsmoldova.md/economics/20110419/189152467.html

Inaugurarea Aulei Indonezia în cadrul ULIM, 14 aprilie 2011

Joi, 14 aprilie, în incinta Universităţii Libere Internaţionale din Moldova a avut loc ceremonia de inaugurare a Aulei Indonezia (sala 101, etajul 1, bl. IV). La eveniment au fost prezenţi: rectorul ULIM, Academician Andrei Galben,  Excelenţa Sa Dna Marianna Sutadi, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Indonezia în România, Prof. Paulus E. Lotulung de la Curtea Supremă de Justiţie din Indonezia, reprezentant al Ministerului Educaţiei, diplomaţi, profesori. În cadrul evenimentului a fost semnat acordul de colaborare între ULIM şi Ambasada Republicii Indonezia la Bucureşti. Cu acest prilej, invitatul de onoare Prof Paulus E. Lotulung a prezentat o lecţie publică întitulată „ Reforma judiciară în Indonezia” Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ambasada Republicii Indonezia la Bucureşti.

Conferinţa internaţională „Paradigme ale culturii chineze – fond valoric şi imagine civilizaţională”

Vineri, 4 martie 2011, ULIM a găzduit un eveniment de importanţă majoră, Conferinţa Internaţională Paradigme ale culturii chineze – fond valoric şi imagine civilizaţională, eveniment organizat de Institutul Confucius şi Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din cadrul ULIM, în colaborare cu Northwest Normal University, Lanzhou, China. Acest for ştiinţific şi-a propus ca obiectiv major să facă o radiografiere fenomenologică a multiplelor faţete ale culturii chineze, să dezvăluie saga excepţională chineză în care concertează tradiţia şi actualitatea pentru a-i valoriza şi  reactualiza limbajul simbolico-metaforic, uneori impenetrabil pentru alte culturi.

Personalităţi notorii din China, Sri Lanka, SUA, Argentina, Columbia, Franța, Georgia, România şi Republica Moldova şi-au adus contribuţia, prin variate şi multiple comunicări, la o nouă cunoaştere a Chinei văzută din perspectiva chineză, din cea occidentală şi din cea autohtonă.

Alocuţiuni de salut au fost pronunţate de E.S. Fang Li, Ambasador al Republicii Populare Chineze în RM, Mihai Şleahtiţchi, Ministru al Educaţiei; Gheorghe Postică, Viceministru al Culturii; Andrei Galben, Academician, Rector ULIM; Victor Borşevici, Ex-Ambasador al RM în Republica Populară Chineză; Elena Prus, director ICFI.

Delegaţia din China în vizită oficială la ULIM

Cu ocazia sărbătoririi Anului Nou Chinezesc, în perioada 28-31 ianuarie curent Republica Moldova a fost vizitată de o delegaţie chineză în frunte cu Dl Chen Xiaolong, vicerectorul Universităţii Pedagogice Nord-West, Lanzhou din China şi Dl Quan Xiaohui, Şef al Departamentului Relaţii Internaţionale din cadrul aceleiaşi instituţii. În acest context, Institutul „Confucius” din cadrul ULIM, în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în RM şi Universitatea Pedagigică North-West din China au pregătit un program excepţional de spectacole artistice cu participarea înalţilor demnitari de stat şi a şefilor misiunilor diplomatice acreditate în RM.

La 29 ianuarie Excelenţa Sa Dl Chen Xiaolong a vizitat ULIM-ul. În cadrul reuniunii pe care a avut-o cu dl Andrei Galben, rector ULIM, academician, au fost puse pe tapet rezultatele colaborării între cele 2 instituţii şi au fost trasate noi strategii cu privire la planul de activitate pentru viitor. Delegaţia a vizitat Aula China, laboratoarele Institutului Confucius dotate cu echipament de ultimă oră. De asemenea a fost inaugurat Centrul de Limbă şi Cultură Chineză în Sala de lectură Romano-germană, et 4.

În cadrul spectacolelor prezentate la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” la 28-29 ianuarie, dl Andrei Galben a adresat un mesaj de felicitare tuturor invitaţilor.

La 31 ianuarie în Aula Magnifică, ULIM s-a desfăşurat ultimul eveniment consacrat Anului Nou Chinezesc. La eveniment a fost prezent Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în RM, Excelenţa Sa, Dl Fang Li; Rectorul ULIM, Academicianul Andrei Galben; directorul Institutului „Confucius” din cadrul ULIM, Dna Zhao Huangai, membrii Institutului „Confucius”, Dna Ma Linjuan şi Dl Xiang Jilin; profesorii şi studenţii ULIM. Cu acest prilej, studenţii Institutului „Confucius” au evoluat cu un program artistic de muzică şi elemente de teatru, dansuri cu evantaie, arta taidjiquan. Concertul a culminat cu prezentarea a două scene de teatru din folclorul chinezesc, unde studenţii care studiază limba chineză în cadrul ULIM şi-au demonstrat rezultatele impresionante.

Amintim că „Institutul Confucius” din cadrul ULIM a fost inaugurat la 29 septembrie 2009 şi constituie unicul Institut de acest gen din RM, obiectivul de bază al căruia este promovarea limbii şi culturii chineze. Programul de activitate al Institutului include: predarea limbii şi culturii chineze, testări, calificarea şi instruirea profesorilor de limbă chineză, organizarea activităţilor culturale, informarea despre bursele de studii în China, promovarea artei tradiţionale chineze. Datorită acestui proiect RM devine membră a reţelei internaţionale „Confucius” alături de asemenea state ca Franţa, Spania, Germania, Austria, Marea Britanie, Cehia, Ungaria etc. Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site-ul http://confucius.ulim.md/

Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova în vizită oficială la ULIM

Miercuri, 12 ianuarie 2011, în cadrul vizitei oficiale în Republica Moldova, Excelenţa Sa Dl Oren David, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, a vizitat Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM). În programul vizitei a fost inclusă întîlnirea cu Rectoratul ULIM, în componenţa dlui Rector Andrei Galben şi a dlui Vicerector pentru Cooperare Internaţională Gerhard Ohrband, în cadrul căreia au fost puse în discuţie rezultatele colaborării între Ambasadă şi universitatea ULIM, cît acţiunile ce urmează a fi întreprinse pe viitor. De asemenea, Dl Oren David a vizitat Aula Israel, inaugurată în cadrul universităţii la 4 noiembrie 2009.

Page 18 of 27« First...10...1617181920...Last »