Cicerone Rotaru, singurul român, membru al Academiei Franceze de Agricultură, a devenit Doctor Honoris Causa ULIM

În cursul dimineții, la ULIM, a avut loc ceremonia de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa singurului român, membru al Academiei Franceze de Agricultură, membru al Academiei de Științe din New York, întemeietorul unei științe noi în domeniul forestier, care pleacă de la conceptul global, bazat pe studii interdisciplinare în apărarea mediului.

Evenimentul a beneficiat de participarea ambasadorilor extraordinari și plenipotențiari ai Franței și României în RM – dlor Pascal Vagogne și Marius Lazurcă. La ceremonie au mai fost prezenți savanți academicieni din RM și deputata Maria Ciobanu.

Cicerone Rotaru este un exemplu excepțional de intelectual român emigrat în Franța, care a reușit să-și aducă aportul în dezvoltarea științei în context mondial. Profesor și inginer silvic format în România, are merite deosebite în cercetarea științifică forestieră, în ecologie, în învățământul superior silvic. A publicat zeci de lucrări în limbile franceză, engleză, germană, italiană, care au consacrat autorul atât în Franța, cât și pe plan internațional.

Rectorul Andrei Galben: ”Să ne cunoaștem contemporanii atunci, când sunt în viață și să-i apreciem”

Dl. Cicerone Rotaru s-a născut la 28 iulie 1926, la Vaslui, și are origini basarabene. Tatăl domniei sale a lucrat profesor la Călărași, în perioada României Mari, a decedat pe acest pământ și a fost înmormântat la Cimitirul Central din Chișinău (Armenesc). (more…)

Ambasadorul Lituaniei a efectuat o vizită, la ULIM
Stabilirea unor parteneriate cu universitățile lituaniene

În cursul dimineții, la ULIM, a avut loc o întrevedere între rectorul Andrei Galben și dl. Rimantas Latakas, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Lituaniei în RM. Obiectivul esențial al vizitei a fost stabilirea unor relații de cooperare între universitățile lituaniene cu instituția noastră.

Pentru început, diplomatul a propus inițierea unui schimb de bune practici și parteneriate între ULIM și Universitatea din Vilnius, una dintre cele mai vechi și faimoase instituții de învățământ superior din Europa Centrală și de Est.

”Poporul nostru, dar și conducătorii Lituaniei europene, au sentimente afective puternice față de cetățenii RM, care au făcut parte din același imperiu sovietic. Ne-am dori ca aceste legături sufletești, cu rădăcini istorice, să nu dispară.

Tinerii din țările noastre să consolideze bunele relații,  întâi de toate, prin cooperare în educație. În primul rând, am fi bucuroși să avem schimb de experiență între studenții și profesorii universitari”, declară Excelența Sa Rimantas Latakas. (more…)

James D. Pettit, ambasadorul SUA: ”ULIM este importantă și influentă în dezvoltarea instituțiilor democratice din RM”

La ora aceasta, la ULIM, se desfășoară marea finală a celei de-a patra ediții a competiției celor mai buni studenți juriști din RM, organizată de Institutul ”Leavitt” pentru Dezvoltare Internațională. Surpriza evenimentului este participarea Excelenței Sale, James D. Pettit, ambasadorul SUA, care a felicitat organizatorii și participanții.

 Rectorul Andrei Galben își exprimă satisfacția că ULIM este gazda prestigioasei competiții, al patrulea an consecutiv, în speranța că RM va avea pe viitor o justiție echitabilă și transparentă, cu reprezentanți formați și cu ajutorul partenerilor din mediile democratice occidentale.

”Tinerii de aici vor juca un rol important în reformarea sistemului de drept”

La eveniment participă reprezentanți ai Ambasadei SUA, dl. David Leavitt, directorul instituției care a inițiat proiectul în RM, procurori, judecători și avocați din SUA și Canada, care vor selecta, timp de două săptămâni, cei mai bine pregătiți tineri de la facultățile de drept din republică, care vor beneficia de stagii de practică în cele două țări nominalizate. Din 54 de studenți solicitanți de la universitățile din republică au fost aleși, marți și miercuri, cei care luptă pentru 17 burse oferite de organizatori. (more…)

Cooperare ULIM și Universitatea Gent din Belgia, una dintre cele mai vechi universități europene

Azi, conducerea ULIM a avut o întrevedere cu dl. Frederik de Decker, șeful Oficiului Relații Internaționale al Universității Gent din Belgia. Părțile au decis inițierea relaţiilor de colaborare între ULIM şi Universitatea Gent, în vederea efectuării schimbului de studenți și profesori, dezvoltării curriculare, realizării unor proiecte de cercetare comune, mobilităților academice etc.

Vizita dlui Frederik de Decker în RM se înscrie în planul activităților 2016, în vederea reformării învățământului superior din cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. În acest context, ULIM a găzduit trainingul “Rolul oficiilor de relații internaționale în instituțiile de învățământ superior din RM”, cu participarea oaspetelui, în calitate de expert internațional.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

Rectorul Andrei Galben: ”Studenții ULIM să fie cei mai buni dintre cei mai buni”

La ora aceasta, este în plină desfășurare, la ULIM, Conferinţa ştiinţifică anuală Symposia Studentium, Magistrum, Doctorandum-2016 a Facultății de Litere și Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism. În premieră, studenți care-și fac studiile universitare de licență, masterat și doctorat, se reunsec în cadrul unui simpozion științific.

Ei prezintă lucrări deosebite, elaborate la ULIM și la instituții universitare din străinătate, unde au beneficiat de burse (vezi programul).

La deschiderea sesiunii, dl. rector Andrei Galben a adresat un cuvânt de salut participanților. ”Aflarea noastră în rând cu popoarele civilizate e posibilă doar prin intermediul celor mai pregătiți tineri. Importantă e încrederea în forțele proprii, competitivitatea, alături de reprezentanții altor popoare, înlăturarea sindromului indiferenței. (more…)

Rectorul Andrei Galben: “De ce nu suntem capabili să ne onorăm înaintașii?”

Zilele trecute, s-a stins din viață și a plecat în lumea celor drepți ultimul dintre savanții notorii, specialiști în materie de limbă română, cunoscutul lingvist Anatol CIOBANU, profesor universitar la USM. Nu l-am cunoscut personal, ci doar tangențial prin operele pe care le-am răsfoit în măsura necesităților profesionale. Nu sunt lingvist, dar mi-a fost important să-i cunosc viziunea și nivelul de abordare a problemelor legate de limba română.

Pe parcursul anilor, mai exact în anii `70-`80, pe când am avut mai multe cicluri de emisiuni la televiziunea națională, i-am avut ca invitați pe mai mulți specialiști în materie de limbă și literatură română (pe atunci – limba și literatura moldovenească). Cunosc foarte bine, chiar în detalii, viziunea mai multor „distinși” membri corespondenți și academicieni, invitați la emisiunile mele și  care până mai recent, în funcție de bătaia vântului, se erijau fie în exponenții  adevărului în ultimă instanță a limbii moldovenești, iar alții – ai limbii române. (more…)

Internaționalitatea și multiculturalitatea ULIM, redate într-un spectacol al studenților străini

Azi, de Ziua mondială a aviației și cosmonauticii, studenții din Coreea de Sud, China, Congo, Azerbaidjan, Ucraina, RM și Rusia prezentă, la ULIM, un spectacol deosebit. Spectacolul a beneficiat de prezența rectorului Andrei Galben, prim-vicerectorului Ana Guțu și decanilor ULIM.

”Ne unește prietenia, dorința tuturor tinerilor de a se bucura de pacea în lume. Oferim publicului un spectacol, ce redă internaționalitatea și multiculturalitatea ULIM”, menționează Valentina Șubina, reprezentanta din partea RM a Consiliului Studenților Străini.

Spectacolul a debutat cu o piesă interpretată de Igor Șestacovschi, președintele Consiliului Studenților Străini. (more…)

Centrul de Informare ONU
Dafina Gercheva, coordonator rezident în RM, încântată de parteneriatul cu ULIM

Azi, la ULIM, și-a deschis porțile ediția a VIII-a a Conferinței Symposia Investigatio Bibliotheca, organizată, anual, la ULIM, de Departamentul Informațional Biblioteconomic. La ora aceasta, cei mai importanți specialiști din această sferă din republică iau în dezbatere chestiuni ce țin de modernizarea, promovarea noilor servicii şi produse informaţionale, oferite de bibliotecile universitare și publice.

Evenimentul a debutat prin inaugurarea Centrului de Informare ONU, ca în marile universități ale lumii, cu participarea dlui rector Andrei Galben, dnei Ana Guțu, prim-vicerector ULIM, dnei Dafina Gercheva, coordonator rezident al ONU, reprezentant permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în RM și a dnei Elena Cernei, viceministrul Educației. (more…)

Page 4 of 25« First...23456...1020...Last »