Cooperare ULIM și Universitatea Gent din Belgia, una dintre cele mai vechi universități europene

Azi, conducerea ULIM a avut o întrevedere cu dl. Frederik de Decker, șeful Oficiului Relații Internaționale al Universității Gent din Belgia. Părțile au decis inițierea relaţiilor de colaborare între ULIM şi Universitatea Gent, în vederea efectuării schimbului de studenți și profesori, dezvoltării curriculare, realizării unor proiecte de cercetare comune, mobilităților academice etc.

Vizita dlui Frederik de Decker în RM se înscrie în planul activităților 2016, în vederea reformării învățământului superior din cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. În acest context, ULIM a găzduit trainingul “Rolul oficiilor de relații internaționale în instituțiile de învățământ superior din RM”, cu participarea oaspetelui, în calitate de expert internațional.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

Rectorul Andrei Galben: ”Studenții ULIM să fie cei mai buni dintre cei mai buni”

La ora aceasta, este în plină desfășurare, la ULIM, Conferinţa ştiinţifică anuală Symposia Studentium, Magistrum, Doctorandum-2016 a Facultății de Litere și Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism. În premieră, studenți care-și fac studiile universitare de licență, masterat și doctorat, se reunsec în cadrul unui simpozion științific.

Ei prezintă lucrări deosebite, elaborate la ULIM și la instituții universitare din străinătate, unde au beneficiat de burse (vezi programul).

La deschiderea sesiunii, dl. rector Andrei Galben a adresat un cuvânt de salut participanților. ”Aflarea noastră în rând cu popoarele civilizate e posibilă doar prin intermediul celor mai pregătiți tineri. Importantă e încrederea în forțele proprii, competitivitatea, alături de reprezentanții altor popoare, înlăturarea sindromului indiferenței. (more…)

Rectorul Andrei Galben: “De ce nu suntem capabili să ne onorăm înaintașii?”

Zilele trecute, s-a stins din viață și a plecat în lumea celor drepți ultimul dintre savanții notorii, specialiști în materie de limbă română, cunoscutul lingvist Anatol CIOBANU, profesor universitar la USM. Nu l-am cunoscut personal, ci doar tangențial prin operele pe care le-am răsfoit în măsura necesităților profesionale. Nu sunt lingvist, dar mi-a fost important să-i cunosc viziunea și nivelul de abordare a problemelor legate de limba română.

Pe parcursul anilor, mai exact în anii `70-`80, pe când am avut mai multe cicluri de emisiuni la televiziunea națională, i-am avut ca invitați pe mai mulți specialiști în materie de limbă și literatură română (pe atunci – limba și literatura moldovenească). Cunosc foarte bine, chiar în detalii, viziunea mai multor „distinși” membri corespondenți și academicieni, invitați la emisiunile mele și  care până mai recent, în funcție de bătaia vântului, se erijau fie în exponenții  adevărului în ultimă instanță a limbii moldovenești, iar alții – ai limbii române. (more…)

Internaționalitatea și multiculturalitatea ULIM, redate într-un spectacol al studenților străini

Azi, de Ziua mondială a aviației și cosmonauticii, studenții din Coreea de Sud, China, Congo, Azerbaidjan, Ucraina, RM și Rusia prezentă, la ULIM, un spectacol deosebit. Spectacolul a beneficiat de prezența rectorului Andrei Galben, prim-vicerectorului Ana Guțu și decanilor ULIM.

”Ne unește prietenia, dorința tuturor tinerilor de a se bucura de pacea în lume. Oferim publicului un spectacol, ce redă internaționalitatea și multiculturalitatea ULIM”, menționează Valentina Șubina, reprezentanta din partea RM a Consiliului Studenților Străini.

Spectacolul a debutat cu o piesă interpretată de Igor Șestacovschi, președintele Consiliului Studenților Străini. (more…)

Centrul de Informare ONU
Dafina Gercheva, coordonator rezident în RM, încântată de parteneriatul cu ULIM

Azi, la ULIM, și-a deschis porțile ediția a VIII-a a Conferinței Symposia Investigatio Bibliotheca, organizată, anual, la ULIM, de Departamentul Informațional Biblioteconomic. La ora aceasta, cei mai importanți specialiști din această sferă din republică iau în dezbatere chestiuni ce țin de modernizarea, promovarea noilor servicii şi produse informaţionale, oferite de bibliotecile universitare și publice.

Evenimentul a debutat prin inaugurarea Centrului de Informare ONU, ca în marile universități ale lumii, cu participarea dlui rector Andrei Galben, dnei Ana Guțu, prim-vicerector ULIM, dnei Dafina Gercheva, coordonator rezident al ONU, reprezentant permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în RM și a dnei Elena Cernei, viceministrul Educației. (more…)

Rectorul Andrei Galben: ”Tinerii care studiază limba chineză, au făcut o alegere excelentă”

Un spectacol de zile mari, dedicat Anului Nou Chinezesc – Festivalul Primăverii 2016 – a fost organizat de Institutul ”Confucius” din cadrul ULIM, la Teatrul Național ”Mihai Eminescu” din Chișinău. Au evoluat tineri artiști care studiază limba chineză la ULIM, la liceele ”Mihail Berezovschi”, ”Socrate” din capitală și chiar micuți de la Grădinița ”Lăstărel”.

Evenimentul a beneficiat de participarea dlui Andrei Galben, rectorul ULIM, dlui Zhang Yinghong, ambasadorul Extraordinar și Plenipootențiar al Chinei în RM, dlui Mihail Şleahtiţchiconsilier prezidențial pentru cultură, învăţământ şi ştiinţă, reprezentanților unor companii chineze, Centrului Lingvistic din Bălți, Centrului de Medicină Chineză din Moldova etc.

Sistemul educațional chinez se situează pe locul V în lume

Rectorul Andrei Galben a felicitat comunitatea chinezilor din RM cu ocazia sărbătorii, invocând tradiția de mai mulți ani a ULIM, de la fondarea Institutului   ”Confucius”, de a consemna cel mai important eveniment al anului al acestui popor oriental, cu participarea multor personalități din viața publică din țară, dar și din străinătate. (more…)

Ambasadorul SUA a participat la o prelegere publică, la ULIM

Excelența Sa, James D. Pettit, ambasadorul SUA în R. Moldova, a efectuat o vizită, azi, la ULIM, cu ocazia organizării unei lecții publice despre holocaustul evreilor, susținută de dl. Paul Shapiro, directorul Centrului “Mandel” pentru Studii Avansate în domeniul Holocaustului.

Domnia sa este un cercetător renumit, care de-a lungul anilor, a contribuit esențial la extinderea arhivei internaționale a Muzeului Holocaustului din Washington, fiind și unul dintre coautorii Raportului Comisiei Interaționale pentru Studierea Holocaustului în România, în 2004.  Dl. Paul Shapiro se află în RM, pentru a susține mai multe prelegeri publice, în instituțiile noastre universitare.

Dl. Andrei Galben, rectorul ULIM, a mulțumit oaspseților pentru ideea organizării evenimentului, în vederea evitării pe viitor a unui asemenea fenomen. ”Deși nu au fost evrei, părinții mei au participat la salvarea unor reprezentanți ai neamului în cauză. În iulie 1941, în satul Pepeni, au fost adunați și nimiciți peste patru sute de evrei. În pofida unor pericole la care s-au expus, mama și tatăl meu au salvat două familii, ce urmau să fie ucise.

Împreună cu diaspora evreiască din Moldova, am ridicat, la Pepeni, un monument dedicat jertfelor acelui masacru”, afirmă dl. Andrei Galben. (more…)

Vizita ambasadorului Qatar la ULIM

Azi, ambasadorul Qatar în RM, Mohammed bin Ali Al-Malki, și dl. Naif Jassim Alabduljabbar, însărcinat cu afaceri ad interim, au efectuat o vizită, la ULIM. Diplomații au avut o întrevedere cu rectorul Andrei Galben. Discuțiile s-au axat pe perspectivele de dezvoltare ale unui parteneriat între ULIM și autoritățile din Qatar, în încercarea de educare a tinerelor generații în spiritul respectului și toleranței, reflectate în relații de bună înțelegere între lumea creștină și cea islamică.

Rectorul Andrei Galben și-a exprimat atașamentul deosebit față de cultura arabă. Respectul domniei sale a apărut, în urma numeroaselor deplasări în țările din Orientul Apropiat. În plus, la ULIM, și-au făcut studiile mulți tineri arabi, unii dintre care au rămas în RM.  (more…)

Page 7 of 27« First...56789...20...Last »